Facebook
Youtube

Kondolencje

Non omnis moriar

 

Pani  Gabrieli Kasperskiej 

Radnej Rady Miejskiej Śmigla

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

 

składają

 

                                                                       

                                     Burmistrz Śmigla                      Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                                  Małgorzata Adamczak                                Wiesław Kasperski

                             wraz z pracownikami Urzędu                      wraz z radnymi Rady Miejskiej