Facebook
Youtube

Przemysłowa w Koszanowie

Droga gminna przy której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków w Koszanowie doczekała się swojej nazwy. Na przyległych do ulicy działkach powstaje zabudowa mieszkaniowa, a zatem nadanie numeracji porządkowej jest niezbędne. Wspólnie z sołtysem wsi zostało wypracowane stanowisko, że ulica otrzyma nazwę Przemysłowa. Uchwałę w tej sprawie podjęła na sesji Rada Miejska Śmigla.

AKA

fot. archiwum UMŚ