Facebook
Youtube

Wnioski o ustanowienie "koperty"

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Ograniczonego Postoju 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o ustanowienie dla nich zastrzeżonego miejsca postojowego, tzw. „koperty”, dla celów w/w działalności gospodarczej.

  1. Ustanowienie „koperty” odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Wzór wniosku – załącznik nr 4,
  2. Do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu lub mapkę z zaznaczonym miejscem, w którym ma zostać ustanowione zastrzeżone miejsce postojowe,
  3. Wniosek należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
    ul. Łukomskiego 19,
  4. Informacje o rozpatrzeniu wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 728 339 272,
  5. Procedury związane z utworzeniem „koperty” mogą trwać do 30 dni,
  6. „Koperta” może być ustanowiona na minimum 6 miesięcy,
  7. Koszty utworzenia, oznakowania i utrzymania „koperty” ponosi wnioskodawca.

Pliki do pobrania: