Facebook
Youtube realizowane projekty

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski Śmigla zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Urzędu Miejskiego Śmigla – www.smigiel.pl.

Data publikacji strony internetowej: 08.05.2015 r.

Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2020 r.


Status pod względem zgodności

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (PC, PDA, Pocket PC) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki internetowe)

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • XHTML 1.0 Transitional
  • WCAG 2.0 (WAI: A)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla niewidomych Window EYES i Jaws

Wygląd

  • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące jak np. zmiana wielkości czcionki.
  • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
  • Jeżeli przeglądarka lub urządzenie nie wspiera CSS, zawartość strony jest nadal łatwa do odczytania.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Niniejsza strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

  • Nie wszystkie pliki graficzne zawierają atrybuty alt z opisem.
  • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.

  • Nie jest możliwa obsługa strony wyłącznie poprzez klawiaturę.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 1.10.2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski Śmigla. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.10.2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Urzędzie Miejskim Śmigla jest koordynator ds. dostępności. Kontakt możliwy jest poprzez numer telefonu 65 518 09 11 oraz adres poczty elektronicznej: mmajer@smigiel.pl.

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz skargi należy składać tą samą drogą.

 

Skargi rozpatrywane są w trybie określonym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Miejskiego Śmigla z Placu Wojska Polskiego jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Przed budynkiem zostało wyznaczone oraz oznakowane miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Koordynacją oraz pomocą w załatwieniu spraw osobom niepełnosprawnym zajmuje się pracownicy Urzędu w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego Śmigla, tel. 65 518 00 03.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze naprzeciwko pokoju nr 6.

W Urzędzie jest możliwość bezpłatnego skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu należy zgłosić się do Biura Obsługi Mieszkańca (pokój nr 1).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.