fb Wirtualny spacer
17 sierpnia 2022

Dodatek do źródeł ciepła

Informacje dot. składania wniosków o dodatek węglowy

 

Kto może złożyć wniosek?

Gospodarstwa domowe zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB (pod uwagę będzie brane źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.), których główne źródło ciepła zasilane jest: węglem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

Parlament wprowadził zmiany do dodatku węglowego, zgodnie z którym na jeden adres przypada jeden dodatek. W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek otrzyma ten wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy.

 

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
3.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany węglem, peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
2.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
1.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
500,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Jakie informacje potrzebuję do złożenia wniosku?

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • numery PESEL osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
  (w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PESEL: seria i numer dokumentu tożsamości),
 • numer konta oraz imię i nazwisko właściciela rachunku,
 • w przypadku, gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie można złożyć wniosek?

 • w budynku Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20 (wejście E), godziny przyjęć: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00,
 • przez EPUAP na adres /opssmigiel/skrytka (konieczne jest podpisanie załączonego wniosku podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym),
 • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel.

Skąd pobrać wniosek?

Do kiedy złożyć wniosek?

 • Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r.

Kiedy i jak wniosek zostanie rozpatrzony?

 • Wniosek zostanie zrealizowany w terminie 2 miesięcy (dodatek węglowy) lub w terminie 30 dni (pozostałe źródła) od dnia złożenia wniosku.
 • Dodatek zostanie wypłacony na wskazany we wniosku numer konta.
 • Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłana na wskazany adres e-mail.


Dodatek węglowy w gminie Śmigiel jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 65 518 09 69.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych