fb Wirtualny spacer
08 grudnia 2021

Informacja o wyniku drugiego ustnego nieorganicznego przetargu przeprowadzonego 30.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla

Śmigiel, 08.12.2021 roku

WSR.6840.8.2021.RSZ  

                                                                         

 

INFORMACJA

o wyniku drugiego ustnego nieorganicznego przetargu przeprowadzonego

30.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6

 

 

 1. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona
  nr geod. 33, o powierzchni 0,2388 ha, położona w Olszewie, zapisaną w księdze wieczystej PO1K/00037545/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
 2. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła 12.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba, nikt nie wpłacił wadium w kwocie
  200,- zł, w terminie do dnia 24 listopada 2021 roku.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

INFORMACJA

o wyniku drugiego ustnego nieorganicznego przetargu przeprowadzonego

30.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6

 

 

 1. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona
  nr geod. 192 o powierzchni 0,1896 ha, położona w Olszewie, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00037555/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
 2. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła 6.000,00 zł.
 3. Osoby dopuszczone do uczestniczenia w przetargu:

- do uczestniczenia w przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości dopuszczono jedną osobę.

 1. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 6.060,00 zł.
 2. W wyniku przetargu przedmiotową nieruchomość gruntową, niezabudowaną nabyli:

Tatiana i Krzysztof Jędrzejczak zam. w Starym Bojanowie.

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

 

 

 

Śmigiel, 08.12.2021 roku

WSR.6840.8.2021.RSZ                                                                                                                                       

 

 

INFORMACJA

o wyniku drugiego ustnego organicznego przetargu przeprowadzonego

30.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6

 

 

 1. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, położona w Gniewowie, składająca się z działek o nr geodezyjnym 140 o powierzchni 0,0400 ha i o nr geodezyjnym 141 o powierzchni 1,8200 ha zapisaną w księdze wieczystej PO1K/000435076/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
 1. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła 95.000,00 zł.
 2. Osoby dopuszczone do uczestniczenia w przetargu:

- do uczestniczenia w przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości dopuszczono jedną osobę.

 1. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 95.950,00 zł.
 2. W wyniku przetargu przedmiotową nieruchomość gruntową, niezabudowaną nabyli:

Janusz i Izabela Szczerbal zam. w Nacławiu.

 

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

 

 

 

 

 

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych