fb Wirtualny spacer
01 lipca 2024

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Śmigla zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Śmigla w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 1 lipca 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r. w postaci:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

-   na stronie internetowej Gminy Śmigiel: https://www.smigiel.pl/

-   na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.smigiel.pl/

-   na żądanie osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

-   drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mtomaszewska@smigiel.pl

-   drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

-   bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel w pok. Nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/DWL43TWWPP

3. Spotkania konsultacyjnego w formie stacjonarnej z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji . Spotkanie odbędzie się w dniu 18 lipca 2024 r. od godz. 09:00 do 10:00 w Centrum Kultury w Śmiglu 20, T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel Sala Klubowa. 

Uwagi do projektu uchwały można składać do 7 sierpnia 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego Śmigla.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.smigiel.pl/ i stronie https://www.smigiel.pl/ oraz dostępne na żądanie osób zainteresowanych w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel :

·  projekt Uchwały Rady Miejskiej Śmigla w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami,

·  formularz zgłaszania uwag.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych