fb Wirtualny spacer
11 grudnia 2019

Kontrole spalanych odpadów

Urzędnicy kontrolują, czy w przydomowych piecach są spalane odpady

Sprawdzenia zawartości palenisk dokonają upoważnieni przez Burmistrza Śmigla pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Śmigla wraz z funkcjonariuszem policji.

Podstawą do przeprowadzenia kontroli są oficjalne zgłoszenia i podanie przez zgłaszającego dokładnego adresu (pomocne by szybko podjąć interwencję). Ponadto przeprowadzane są wyrywkowe kontrole nieruchomości na terenie całej gminy Śmigiel.

 

Do pieca nie mogą trafiać, między innymi niżej wymienione trujące odpady:

plastik, folia, kartony po napojach, kolorowe czasopisma, meble, butelki PET, drewno malowane, płyty wiórowe, używane pieluchy stare buty i ubrania, płyty OSB, panele podłogowe, wykładziny, dywany, opony, podkłady kolejowe, martwe zwierzęta.

Spalanie ww. materiałów powoduje wytwarzanie bardzo szkodliwych substancji, które emitowane są do powietrza, a w efekcie wdychane są przez człowieka i powodują alergie, astmy, zapalenia oskrzeli czy płuc. Ponadto substancje te absorbowane są przez środowisko naturalne. 

Natomiast oprócz paliwa stałego dostępnego w sprzedaży, takiego jak: węgiel, suche drewno, pellet itp., w piecu CO można bezpiecznie spalać: szary karton, szary papier, skorupy orzechów i inne suche odpady roślin.

Spalanie niebezpiecznych odpadów z powodu szkodliwości i zagrażaniu zdrowiu jest karalne. Z tego powodu upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla mają prawo kontrolować kotłownię, a funkcjonariusze policji mogą nakładać mandaty karne za palenie odpadów w piecu CO. Nie przyjmując mandatu osoba kontrolowana narażona jest na skierowanie sprawy do Sądu, gdzie orzekane są grzywny nawet do 5.000,00 zł.

Na terenie gminy Śmigiel pod koniec ubiegłego roku zostały zamontowane sensory Airly, zwane czujnikami jakości powietrza. Jakość powietrza na terenie gminy można obserwować na stronie www.smigiel.pl, w zakładce dla mieszkańców – informator - jakość powietrza.

                        R.Sz.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych