fb

Nieodpłatna pomoc prawna

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON

odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

Poradnictwo prawne,

psychologiczne

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

65 511 01 66

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon. godz. 8.00-16.00

wt.-pt. godz. 7.00-15.00

psycholog: 2 środy                             w miesiącu w godz.                     15.00-17.00 po umówieniu wizyty

pcprkoscian@wp.pl

Mieszkańcy

Powiatu Kościańskiego

 

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej                         w Kościanie

Poradnictwo prawne, psychologiczne,

terapii uzależnień, rozwiązywania konfliktów w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej                   w Kościanie

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

65 512 06 22

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Zapisy osobiście w Ośrodku:

pn. godz. 8.00-16.00

wt.-śr. godz. 7.00-15.00

czw. godz. 7.00-19.00

czw. godz. 15.00-19.00

ops.koscian.pl

poczta@ops.koscian.pl

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Kościan

 

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                     w Kościanie

Poradnictwo rodzinne,

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie,

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

65 512 07 26

65 512 35 43

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Zapisy telefoniczne, osobiście lub elektronicznie.

pon. godz. 8.00-17.00

wt.-pt. godz. 7.30-15.15

www.koscian.gopsinfo.pl

gops@gopskoscian.pl

Mieszkańcy

Gminy Kościan

4.

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny                             w Śmiglu

Poradnictwo prawne, psychologiczne,

asystent rodziny

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny  w Śmiglu

ul. Mickiewicza 11

64-030 Śmigiel

65 518 09 69

515 541 575

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Zapisy także osobiste w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz podczas dyżurów.

prawne: po wcześniejszym ustaleniu terminu, środy od. godz. 9.00- 13.00

psychologiczne:

wt. godz. 15.00-18.00

czw. godz. 14.30-17.30

asystent rodziny:

pon. godz. 8.00-13.00

www.ops.smigiel.pl 

 

PSYCHOLOGICZNE

5.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna                         w Kościanie

Poradnictwo

psychologiczne,

pedagogiczne,

logopedyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Kościanie

ul. Kościelna 5a

64-000 Kościan

65 512 17 60

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Zapisy rodziców/opiekunów prawnych także osobiste                           w Poradni  

pon. godz. 17.00-18.00

pon. i śr. godz. 8.00-17.00

wt., czw. i pt.

godz. 8.00-16.00 

poradnia_koscian@poczta.onet.pl

 

 

Dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej                               z Powiatu Kościańskiego

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej                             w Czempiniu i Klub Integracji Społecznej                         w Czempiniu

Poradnictwo psychologiczne 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                  w Czempiniu

ul. Parkowa 2

64-020 Czempiń

668 256 669

61 282 67 67

61 282 63 01

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

śr. godz. 9.00-12.00 

pt. godz. 15.00- 19.00

sekretariat@ops.czempin.pl

Problem alkoholowy                       w rodzinie

7.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne,

myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. Pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

 

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24 godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl 

porady@liniawsparcia.p

Dla osób będących                        w kryzysie psychicznym

PEDAGOGICZNE

8.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna                              w Kościanie

Poradnictwo

pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie

ul. Kościelna 5a

64-000 Kościan 

65 512 17 60

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon. godz. 17.00-18.00

pon. i śr. godz. 8.00-17.00

wt., czw. i pt.

godz. 8.00-16.00 

poradnia_koscian@poczta.onet.pl

 

Dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej z Powiatu  Kościańskiego

POMOC SPOŁECZNA

9.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     w Kościanie

Zgodnie z ustawą                         o pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan

65 511 01 66

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon. godz. 8.00-16.00

wt.-pt. godz. 7.00-15.00

pcprkoscian@wp.pl

Zgodnie z ustawą                                    o pomocy społecznej

10.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kościanie

Zgodnie z ustawą                         o pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kościanie

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

65 512 06 22

65 512 40 48 

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon. godz. 8.00-16.00 

wt.-pt. godz. 7.00-15.00

poczta@ops.koscian.pl

Zgodnie z ustawą                                    o pomocy społecznej

11.

Ośrodek Pomocy Społecznej                                    w Czempiniu                           

Zgodnie z ustawą                    o pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej                           w Czempiniu

ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń

61 282 67 67

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon.-pt. godz. 7.00-15.00

sekretariat@ops.czempin.pl

Zgodnie z ustawą                                    o pomocy społecznej

12.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      w Kościanie

Zgodnie z ustawą                         o pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 

65 512 07 26

65 512 35 43

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon. godz. 8.00-17.00 

wt.-pt. godz. 7.30-15.15

www.koscian.gopsinfo.pl

gops@gopskoscian.pl

Zgodnie z ustawą                                    o pomocy społecznej

13.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

Zgodnie z ustawą                      o pomocy społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Gen. Chłapowskiego 34

64-010 Krzywiń

65 517 90 49

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

 

pn. godz. 8.00-16.00

wt.-pt. godz. 7.00-15.00

mgops@mgops.krzywin.pl

 

Zgodnie z ustawą                                    o pomocy społecznej

14.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Śmiglu 

Zgodnie z ustawą                         o pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej                     w Śmiglu

ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel

65 518 09 69
515 541 575

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon. godz. 8.00-16.00

wt.-pt. godz. 7.00-15.00

ops@smigiel.pl

Zgodnie z ustawą                         o pomocy społecznej

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

15.

Ośrodek Pomocy Społecznej                                          w Czempiniu                           

Psychoterapia uzależnień

Ośrodek Pomocy Społecznej                           w Czempiniu

ul. Parkowa 2

64-020 Czempiń

725 225 353

61 282 67 67

61 282 63 01

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon. godz. 15.30-19.30

sekretariat@ops.czempin.pl

 

Problem alkoholowy                                  w rodzinie

16.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                             w Czempiniu

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                       w Czempiniu

Kontakt przez Posterunek Policji w Czempiniu

Każda pierwsza środa miesiąca w Urzędzie Gminy w Czempiniu

godz. 18.00

 

Problem alkoholowy

17.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                w Kościanie

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                       w Kościanie  

al. Tadeusza Kościuszki 22

64-000 Kościan              

65 512 22 23

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Posiedzenia w każdy czwartek ul. Wały Żegockiego pok. 20

 

Problem z uzależnieniami

18.

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin                                         z Problemami Alkoholowymi

w Kościanie

Poradnictwo osobom uzależnionym                                       i współuzależnionym

Profilaktyka uzależnień

Punkt Konsultacyjny dla Osób                       i Rodzin z Problemami Alkoholowymi

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

65 512 10 01

65 512 13 45

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Zapisy osobiście

wt. godz. 15.00-16.00

 

 

19.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

Poradnictwo osobom uzależnionym                                       i współuzależnionym

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Gen. Chłapowskiego 34

64-010 Krzywiń

65 517 90 49

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Zapisy osobiście w Ośrodku

pn. godz. 8.00-16.00

wt.-pt. godz. 7.00-15.00

mgops@mgops.krzywin.pl

 

Każda osoba uzależniona                 i ich rodziny  

20.

Gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych                       w Śmiglu

Zapobieganie zjawisku uzależnień, porady dla osób uzależnionych i ich rodzin

Gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Śmiglu

ul. Kościuszki 20

64-030 Śmigiel

65 518 69 32

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon. godz. 9.00-15.00

wt.-czw. godz. 9.00-14.00

pt. godz. 9.00-13.00

terapeuta uzależnień –                w trzeci piątek miesiąca

godz. 15.00-18.00

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

21.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja

o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

Bezpłatna infolinia

pn.-sob. godz.8.00-22.00

ndz. i święta

godz. 8.00-16.00

 

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

22.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej                         w Kościanie

Pomoc ofiarom przemocy oraz będącym

w sytuacji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kościanie

ul. Szpitalna 7a, 64-000 Kościan

669 320 001

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

oik.koscian@vp.pl

 

Pomoc osobom będącym w sytuacji kryzysowej

23.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
22 361 69 00

22 785 700 177

e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

24.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

Poradnictwo zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy                                         w Kościanie

ul. Prymasa Wyszyńskiego 8

64-000 Kościan

65 512 10 55

65 512 10 14

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

 

pon.- pt. godz. 7.00-15.00

po wcześniejszym umówieniu wizyty                              z doradcą zawodowym

poks@praca.gov.pl

ePUAP: /PUPwKoscianie/SkrytkaESP

Osoby bezrobotne                           i poszukujące pracy

25.

Centrum Kultury

W Śmiglu

Nieodpłatna pomoc osobom bezrobotnym                            i poszukującym pracy                          

Centrum Kultury

W Śmiglu

ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel

65 518 03 17

515 177 418

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pon. i czw.

godz. 7.30-15.30

pt. godz. 9.00-17.00

www.ck.smigiel.pl

Osoby bezrobotne                                         i poszukujące pracy

26.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

ul. Ciepła 20

15-472 Białystok

19 524 (z Polski)

+48 22 19524 (z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt. godz. 8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

 -poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

27.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji „Dziecko                           w Centrum” 

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

 Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji „Dziecko 

 w Centrum” 

ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań

786 160 100

pon.-sob. godz. 8.00-18.00

pn.- pt. godz. 8.00-20.00

sob. godz. 8.00-18.00

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

fundacja@dzieckowcentrum.org

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

28.

Powiatowy Rzecznik  Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

Starostwo Powiatowe                             w Kościanie

al. Tadeusza Kościuszki 22

64-000 Kościan

65 5122 08 25 wew. 31

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

śr. godz. 10.00-15.00

 

starostwo@powiatkoscian.pl

 

Prawo konsumenckie

29.

Urząd Ochrony Konkurencji                                                           i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt. godz. 8.00-18.00

 

 

www.uokik.gov.pl

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

30.

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  22 532 82 43

pn.- pt. godz. 8.00-20.00

 

www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy, kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

31.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

- leczenie w kraju i poza granicami

- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy Oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt. godz. 8.00-16.00

www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

32.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon 22 461 60 00

KORESPONDENCJ A

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt. godz. 8.00-17.00

 

www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

33.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: 22 583 66 00

fax.: 22 583 66 96

pn.-pt. godz.8.15-16.15

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz. 8.15-20.00

(dzwoniąc po godzinach               i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie,                             a doradcy oddzwonią)

brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych                     i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

34.

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Kościanie

Ubezpieczenia społeczne

- składki

- renty

- emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat w Kościanie

ul. Kaźmierczaka 31

64-000 Kościan

22 560 16 00

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn. godz. 8.00-18.00

wt.-pt. godz. 8.00-15.00

 

Z porad może skorzystać każdy ubezpieczony, płatnik

 

35.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali: 22 667 10 00

22 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn.-pt. godz. 7.00-18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

PRAWO PRACY

36.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy                    w Poznaniu                      Oddział w Lesznie

Porady z zakresu prawa pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy

w Poznaniu Oddział w Lesznie 

ul. Magazynowa 4

64-100 Leszno

61 628 41 50

61 628 41 53

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt. godz. 8.30-15.00

leszno@poznan.pip.gov.pl

Poradnictwo ogólnodostępne

37.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006 (dla tel. stacj.)

459 599 000 (dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie.

 

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 

PRAWO PODATKOWE

38.

Urząd Skarbowy                    w Kościanie

Informacje podatkowe

Urząd Skarbowy w Kościanie

ul. Młyńska 5, 64-000 Kościan

65 512 28 44

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn. godz. 7.30-18.00
wt.-pt. godz. 7.30-15.30

us.koscian@mf.gov.pl

Z porad może skorzystać każdy podatnik

39.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055  z tel. komórkowych

   22 330 03 30 z tel. stacjonarnych

   +48 22 33 00 330

   z tel. zagranicznych.

  Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt. godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

40.

Rzecznik Finansowy

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 

Ubezpieczenia gospodarcze

22 333 73 28

Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS

22 333 73 26 lub 22 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

22 333 73 25

pn.-pt. godz. 8.00-18.00

 

pn.-pt. godz. 11.00-15.00

 

 

pn.-pt. godz. 8.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedź

e-mailową ok. 2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl     

Osoby ubezpieczone                              i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

41.

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

42.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

·         pn. godz. 10.00-18.00

wt.- pt. godz. 8.00-16.00

www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,  że jego prawa są naruszone

                 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 698 777 351 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

43.

Punkt radców prawnych                                         i adwokatów 

Urząd Gminy w Czempiniu

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

pon. godz. 14.00 - 18.00

 

tak

INFORMACJE i ZAPISY:

pn.-pt. godz. 8.00-15.00

pod nr 698 777 351

www.powiatkoscian.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu                       ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń

wt. godz. 11.00 - 15.00

tak

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

śr. godz. 14.00 - 18.00

czw. godz. 14.00 - 18.00

tak

Centrum Kultury w Śmiglu

ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel

pt. godz. 13.00 - 17.00

tak

44.

Punkt Fundacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan

od pon. do pt.

godz. 9.00 - 13.00

tak

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

45.

Punkt Fundacji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń

pon. godz. 10.00 - 14.00

tak

INFORMACJE i ZAPISY:

pn.-pt. godz. 8.00-15.00

pod nr 698 777 351

www.powiatkoscian.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

wt. godz. 14.00 - 18.00

pt. godz. 14.00 - 18.00

 

tak

Centrum Kultury w Śmiglu

ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel

śr. godz. 10.00 - 14.00

 

 

tak

Urząd Gminy w Czempiniu

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

czw. godz. 11.00 - 15.00

 

tak

 

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty poza punktem, w tym w miejscu zamieszkania tych osób oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zgłoszenie przez ww. osoby potrzeby komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinno zostać dokonane Staroście Kościańskiemu w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatkoscian.pl, według wzoru określonego w załączniku do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

                                                          

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii

o udzielonej niepłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

 

Po udzielonej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona może wyrazić anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez wypełnienie części B karty pomocy, dostępnej w punkcie.

Wypełnienie części B karty pomocy obejmującej opinię osoby uprawnionej jest dobrowolne.

Kartę pomocy zawierającą część obejmującą opinię osoba uprawniona wypełnia osobiście, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Podanie danych dotyczących numeru telefonu przez osobę uprawnioną w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

Wypełnioną część B karty pomocy osoba uprawniona umieszcza w urnie znajdującej się w punkcie.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 698 777 351 lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatkoscian.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych