Facebook
Youtube realizowane projekty

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia na rok szkolny 2019/2020

Od 2 września 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu, na odpowiednich formularzach, do 16 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2019 r.

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śmigiel oraz druki do wypełnienia w załączeniu.

 

Pliki do pobrania: