Facebook
Youtube realizowane projekty

Powiedz "TAK" przy wiatrakach

Burmistrz Śmigla informuje o możliwości zawarcia związku małżeńskiego w plenerze i zachęca pary do skorzystania z malowniczego terenu znajdującego się u stóp śmigielskich wiatraków.

Pary, które zdecydują się zawrzeć związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego i będą chciały powiedzieć „TAK” w plenerze, mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubu cywilnego na wzgórzu przy wiatrakach.

Aby skorzystać z oferty plenerowej należy dopełnić następujących formalności:

 • Dokonać rezerwacji terminu na ślub cywilny najpóźniej 2 miesiące przed planowaną datą ślubu.
 • Ustalić termin i godzinę ceremonii osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 9 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: usc@smigiel.pl.
 • Złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Nepturienci składają zapewnienia osobiście przedstawiając do wglądu ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Zapewnienia składa się najwcześniej na 6 miesięcy i najpóźniej na miesiąc przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.
 • Złożyć wniosek na udzielenie ślubu poza lokalem USC do kierownika USC w Śmiglu.
 • Dokonać opłat za przeprowadzenie ceremonii ślubnej w plenerze:
  1. opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa w kwocie 84,00 zł,
  2. opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 1.000,00 zł.

Opłaty uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla pl. Wojska Polskiego 6, Śmigiel lub przelewem na konto Gminy Śmigiel nr: 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010

 

Ponadto:

 • Na 7 dni przed ustaloną datą zawarcia małżeństwa należy dokonać potwierdzenia uczestnictwa w ceremonii ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Śmiglu. Potwierdzenia można dokonać osobiście lub pocztą elektroniczną na adres usc@smigiel.pl.
 • Należy wnieść do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu podanie o udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego. Wzór podania określa załącznik nr 1.

 

Informacje dodatkowe:

 • Urząd Miejski Śmigla zapewnia na ceremonię ślubu cywilnego: godło Rzeczypospolitej Polskiej, stolik, krzesła dla pary młodej i świadków oraz zadaszenie dla pary młodej, a także ślubny upominek dla nowożeńców.
 • Na prośbę narzeczonych ślubu udzieli Burmistrz Śmigla.
 • Informacji szczegółowych udzielają: Dorota Skorupińska - Kierownik USC, tel. 655 186 903 lub Sylwia Nowicka - Zastępca Kierownika USC, tel. 655 186 930.
 • Wszelkie informacje dotyczące bazy noclegowej, gastronomii dostępne są na stronie www.smigiel.travel

 

Pliki do pobrania: