fb
28 listopada 2018

Złote Gody

Uroczyste wręczenie medali Prezydenta RP za „Długoletnie pożycie małżeńskie” kolejnym parom z Gminy Śmigiel, które 50 lat temu powiedziały sobie sakramentalne „tak”, odbyło się 27 listopada 2018 r. w Restauracji „Poemat” w Śmiglu. Dekoracji dokonała burmistrz Małgorzata Adamczak w asyście Wiesława Kasperskiego przewodniczącego Rady Miejskiej, Doroty Skorupińskiej – kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu oraz dziekana ks. Krzysztofa Mizerskiego.

Odznaczenia przyznano następującym parom: Teresie i Romanowi Dolczewskim, Franciszce i Bogdanowi Suwiczak z Nowej Wsi, Elżbiecie i Jerzemu Galik, Helenie i Stefanowi Kosowskim, Anieli i Marianowi Ławniczak, Elżbiecie i Marianowi Szwarc, Urszuli i Kazimierzowi Żymelskim ze Starego Bojanowa, Danieli i Franciszkowi Jankowiak z Koszanowa, Marii i Wojciechowi Linka z Żegrówka, Eugenii i Mieczysławowi Migdałek z Sierpowa, Teresie i Stefanowi Spychała z Wonieścia oraz mieszkańcom Śmigla: Janinie i Bolesławowi Gucińskim, Walerii i Kazimierzowi Marach, Teresie i Jerzemu Marciniak, Marii i Tadeuszowi Słyk, Zofii i Tadeuszowi Stachowiak, Urszuli i Henrykowi Wasielewskim oraz Danucie i Adamowi Wawrzyniak.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych