fb Wirtualny spacer
20 października 2020

50 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów

Gmina Śmigiel przystąpiła do programu pn. „Zdalna Szkoła +” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Przyznana kwota to 104 845,0 zł. Po analizie ofert cenowych dnia 30.09.2020 została podpisana umowa z Firmą WRCOMPUTERS Agnieszka Kaca z Radomia. Dostawę odebrano 9.10.2020. W ramach zadania zakupionych zostało 50 sztuk laptopów na łączną kwotę 88 990,50 zł do nauki zdalnej dla uczniów z wszystkich 5 szkół, dla których Gmina Śmigiel jest organem prowadzącym. 16 komputerów otrzymała Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej, 16 sztuk Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 3 sztuki Szkoła Podstawowa w Śmiglu, 11 sztuk Zespół Szkół w Czaczu, 4 sztuki Szkoła Podstawowa w Bronikowie.

14 października br. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Śmiglu burmistrz Małgorzata Adamczak przekazała komputery dyrektorom placówek. W ramach powierzonego grantu zostaną jeszcze zakupione 3 sztuki routerów mobilnych oraz 14 pakietów kart dostępu do Internetu. Zadanie nie wymagało wkładu własnego gminy Śmigiel.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych