Facebook
Youtube realizowane projekty

Wydziały Urzędu

 

Wydział Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego
kierownik - Hanna Skałecka, pokój nr 6, wew. 65 5186 904

Wydział Infrastruktury
kierownik - Joanna Psiuk, pokój nr 4, wew. 65 5186 902
 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik - Joanna Szudra, pokój nr 13, wew. 65 5186 918
 

Wydział Organizacyjny
kierownik - Danuta Szczepaniak, pokój nr 24, wew. 65 5186 906


Wydział Finansów, Budżetu i Windykacji
Skarbnik - Piotr Szmytkowski, pokój nr 17, wew. 65 5186 926


Urząd Stanu Cywilnego
kierownik - Dorota Skorupińska, pokój nr 9, wew. 65 5186 903


Obrona cywilna pokój nr 2, wew. 65 5186 909


Jednostka Realizująca Projekt ul. Skarzyńskiego 6a, wew. 65 5186 925


Pełnomocnik ds. uzależnień
Genowefa Łączna, ul. Kościuszki 20, wew. 65 5186 932