fb Wirtualny spacer

Publikacje wydane nakładem Urzędu Miejskiego Śmigla

Bruszczewo Starożytne Centrum cywilizacyjne w okolicach Śmigla

autor: Marcin Szydłowski, rok wydania: 2004

dostępna w sprzedaży w Izbie Pamięci Ziemi Śmigielskiej

 

75 lat Śmigielskiej Pogoni

autor: Hubert Zbierski, rok wydania: 2004

dostępna w sprzedaży w Izbie Pamięci Ziemi Śmigielskiej

Ziemia Śmigielska w latach okupacji 1939-1945 (I zeszyt historyczny)

autor: praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Zielonki, rok wydania: 2005

książka nie jest już dostępna w sprzedaży

 

Kompendium Regionalne Ziemi Śmigielskiej (II zeszyt historyczny)

autor: praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Zielonki, rok wydania: 2006

książka nie jest już dostępna w sprzedaży

O śmigielskich wiatrakach, cechach i organizacjach rzemieślniczych

autor: Hubert Zbierski, rok wydania: 2006

książka nie jest już dostępna w sprzedaży

Żeby pamięć o niej nie zginęła

autor: Leokadia Szymanowska, rok wydania: 2008

wydawca: Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne, współwydawca: Urząd Miejski Śmigla

(publikacja wydana przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego)

książka nie jest dostępna w sprzedaży

Sylwetki Rozstrzelanych Mieszkańców Ziemi Śmigielskiej w 1939 r.

autor: Hubert Zbierski, rok wydania: 2009

książka nie jest już dostępna w sprzedaży

Koło Pszczelarzy w Śmiglu. 120 rocznica powstania

autorzy: Tadeusz Krzyżanowski, Grzegorz Nowak, Zdzisław Witkowski, rok wydania: 2009

wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, współwydawca: Urząd Miejski Śmigla

dostępna w sprzedaży

Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski

autor: praca zbiorowa pod redakcją Janusza Czebreszuka, rok wydania: 2009

książka nie jest już dostępna w sprzedaży

Od  Śmigielskiej Kolei Powiatowej po Śmigielską Kolej Dojazdową (1900 - 2010)

autor: Krzysztof Springer, rok wydania: 2010

(publikacja wydana przy finansowym wsparciu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej)

- książka nie jest dostępna w sprzedaży

Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu. Kalendarium Historii 1895-2010

 autor: Mirosław Judek, rok wydania: 2010

książka nie jest już dostępna w sprzedaży

Światłem Malowane. Fotograficzne wędrówki po Śmiglu i okolicach

album

autorki: Magdalena Dymarkowska i Anita Kasperska, rok I wydania: 2010, wydanie II uzupełnione: 2012

książka nie jest już dostępna w sprzedaży

Śmigielskie a,b,c... Przyczynki do dziejów miasta

autor: Hubert Zbierski, rok I wydania: 2010, wydanie II poprawione i uzupełnione: 2012

książka nie jest już dostępna w sprzedaży

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śmiglu 1458-2011

autor: Eugeniusz Śliwiński, rok wydania: 2008

wydawca: Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne, współwydawca: Urząd Miejski Śmigla

(publikacja wydana przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego)

książka jest dostępna w sprzedaży w Izbie Pamięci Ziemi Śmigielskiej

Cześć Pieśni! Towarzystwo Śpiewu Harmonia w Śmiglu 1893-2013

autor: Aleksandra Benyskiewicz-Grousset, rok wydania: 2013

(publikacja dofinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

książka nie jest dostępna w sprzedaży

Krąg Starszych Harcerzy Seniorów im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Śmiglu w XX-lecie powstania

autor: Konrad Nowak-Kluczyński, rok wydania: 2013

dostępna w sprzedaży

 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych