fb Wirtualny spacer

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5286/3/2022

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w urzędzie i jednostkach podległych poprzez zakup sprzętu komputerowego. Zakupione sprzęty pozwolą na zastąpienie starszych urządzeń nowymi z gwarancją i wsparciem technicznym. Urządzenia zakupione w ramach grantu pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo sieci, urządzeń i pracowników w codziennych obowiązkach. Ponadto zakupiony sprzęt pozwoli na usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa przy pracy, również przy pracy zdalnej.

 

Planowane efekty:

Zapewnienie dostępu do zmodernizowanego sprzętu komputerowego pracownikom Urzędu Miejskiego w Śmiglu oraz pracownikom jednostek podległych.

 

Wydatki ogółem: 243.648,19 zł.

Wydatki kwalifikowane: 243.648,19 zł.

Dofinansowanie/refundacja: 243.648,19 zł.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Umowa o powierzenie grantu nr 851/2022

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Planowane efekty:

Zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego uczniom ze szkół podstawowych i średnich z terenu Gminy Śmigiel spełniających warunki programu.

Wydatki ogółem: 336.000,00 zł.

Wydatki kwalifikowane: 336.000,00 zł.

Dofinansowanie/refundacja:  336.000,00  zł.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

„Zdalna szkoła plus – Gmina Śmigiel”

Cele szczegółowe projektu:

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.

Rezultaty: wsparcie uzyskało 5 szkół z ternu gminy Śmigiel. Zakupiono 50 laptopów dla uczniów i nauczycieli, 3 rutery oraz pakiet dostępu do Internetu (14 kart).

Wydatki ogółem: 104.845,00 zł.

Wydatki kwalifikowane: 104.845,00 zł.

Dofinansowanie/refundacja:  104.845,00  zł.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

„Zdalna szkoła – Gmina Śmigiel”

Cele szczegółowe projektu:

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.

Rezultaty: wsparcie uzyskało 5 szkół z ternu gminy Śmigiel. Zakupiono 42 laptopy dla uczniów.

 

Wydatki ogółem: 79.800,00 zł.

Wydatki kwalifikowane: 79.800,00 zł

Dofinansowanie/refundacja:  79.800,00 zł.


 

 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych