fb

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

„Zdalna szkoła plus – Gmina Śmigiel”

Cele szczegółowe projektu:

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.

Rezultaty: wsparcie uzyskało 5 szkół z ternu gminy Śmigiel. Zakupiono 50 laptopów dla uczniów i nauczycieli, 3 rutery oraz pakiet dostępu do Internetu (14 kart).

 

Wydatki ogółem: 104.845,00 zł.

Wydatki kwalifikowane: 104.845,00 zł.

Dofinansowanie/refundacja:  104.845,00  zł.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

„Zdalna szkoła – Gmina Śmigiel”

Cele szczegółowe projektu:

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.

Rezultaty: wsparcie uzyskało 5 szkół z ternu gminy Śmigiel. Zakupiono 42 laptopy dla uczniów.

 

Wydatki ogółem: 79.800,00 zł.

Wydatki kwalifikowane: 79.800,00 zł

Dofinansowanie/refundacja:  79.800,00 zł.


 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych