fb Wirtualny spacer

Oferta inwestycyjna

Gmina Śmigiel położona jest w Województwie Wielkopolskim na trasie E-5 łączącej Poznań z Wrocławiem. Od stolicy Wielkopolski oddalona jest o 50 km. Usytuowanie oraz przychylność władz samorządowych daje duże szanse dla rozwoju strefy gospodarczej.

Ziemię Śmigielską zamieszkuje ponad 17 tysięcy mieszkańców, z czego prawie 7 tysięcy to mieszkańcy miasta. Stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 3%. Prosperuje tu prężnie kilkanaście większych podmiotów m.in. firma ALVO, tworząca nowoczesne rozwiązania i wyposażenie do bloków operacyjnych i innych pomieszczeń szpitalnych, „Hoffmann-Polen” – producent sprężyn, „SPA” – przetwórstwo spożywcze, „Sterna” - wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych oraz ślusarstwo precyzyjne, „FKS” – producent okuć i klamek, "Polcopper" - hurtowy obrot złomem i przerób złomu, "Michel" - producent pasz, czy „Urpol” – autoryzowana stacja obsługi ciągników rolniczych i kilkaset drobnych przedsiębiorców.

Gmina w ostatnich latach poczyniła wiele inwestycji, które znacznie rozbudowały i polepszyły istniejącą infrastrukturę, a tym samym stworzyły dogodne warunki dla inwestorów. W 2007 roku na rozbudowę samorząd wydał 6,5 mln. złotych z czego 17% stanowiła infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a aż 57% infrastruktura drogowa.

Trwają przygotowania do skanalizowania całego miasta oraz ośmiu wsi z wykorzystaniem na ten cel środków unijnych. Niebawem również na obszarze gminy powstaną siłownie wiatrowe.

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy, w 2014 roku Rada Miejska Śmigla podjęła uchwałę przewidującą zwolnienia z podatków od nieruchomości. Zwolnienie przysługuje na okres 1 roku, jeżeli utworzono od 3 do 10 nowych miejsc pracy, 2 lata w przypadku od 11 do 15 miejsc pracy, 3 lata od 16 do 20 miejsc pracy, 4 lata od 21 do 25 miejsc pracy, 5 lat od 26 do 50 miejsc pracy, 7 lat od 51-100 miejsc pracy, 10 lat powyżej 100 nowo utworzonych miejsc pracy.

Poza wytypowanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gruntem w Przysiece Polskiej z przeznaczeniem pod zorganizowaną działalność gospodarczą, wiosną 2008 r. wytyczono na ten cel dwa kolejne obszary, które są własnością prywatną. Największy jest teren położony w obrębie wsi Koszanowo – jego powierzchnia wynosi 32 ha. Zlokalizowany jest w pobliżu planowanego węzła trasy ekspresowej S-5. Kolejny grunt - w Poladowie - o powierzchni 10 ha położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej i gminnej. W Przysiece Polskiej właścicielem gruntu jest gmina. Jego powierzchnia to 7,5 ha. W bliskim sąsiedztwie przebiega linia kolejowa Poznań-Wrocław.

Śmigiel szczyci się piękną historią. Jest miastem położonym na wzgórzach, na których niegdyś budowano wiatraki. Doskonale prosperowali młynarze, piekarze, włókiennicy i piwowarzy. Rzemiosło rozwijało się pomyślniej niż na innych obszarach. Dziś także możemy z dumą powiedzieć, że jest to Gmina rozwijająca się dynamicznie, która ma wiele do zaoferowania.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych