fb

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Przebudowa ul. Słowackiego w Śmiglu 445 542.78 437 349.72 2021 Śmigiel
Utwardzenie odcinka drogi gminnej 9 573.80 0.00 2020 Żydowo
Utwardzenie odcinka drogi gminnej - ul. Poprzeczna 13 103.93 0.00 2020 Żegrówko
Utwardzenie odcinka drogi gminnej 8 367.94 0.00 2020 Żegrowo
Zakup i montaż gabloty sołeckiej 2 143.28 0.00 2020 Wydorowo
Utwardzenie dróg gminnych wewnętrznych 10 721.42 0.00 2020 Stara Przysieka Druga
Budowa odcinka chodnika na drodze gminnej 19 847.37 0.00 2020 Poladowo
Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa 18 746.38 0.00 2020 Nowa Wieś
Utwardzenie ul. Nowej 22 819.76 0.00 2020 Morownica
Utwardzenie odcinka drogi gminnej 9 999.41 0.00 2020 Księginki
Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa 10 979.68 0.00 2020 Karśnice
Odtworzenie rowów i utwardzenie odcinka drogi gminnej 8 406.56 0.00 2020 Glińsko
Budowa odcinka chodnika na ul. Przysieckiej 20 844.81 0.00 2020 Bruszczewo
Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa 7 318.50 0.00 2020 Brońsko
Budowa odcinka chodnika na ul. Wiejskiej 28 693.64 0.00 2020 Bronikowo
Zakup kostki brukowej w celu zagospodarowania terenu rekreacyjnego 10 981.44 2020 Bielawy
Budowa strefy street workout na terenie Parku Miejskiego w Śmiglu 30 217.98 0.00 2020 Śmigiel
Przebudowa drogi gminnej nr 590041 "Aleja Czereśniowa" Stare Bojanowo-Olszewo 384 463.56 225 000.00 2020 Olszewo
Budowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 39 873.36 0.00 2020 Śmigiel
Dokumentacja projektowa na "Remont zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego w Śmiglu" 49 081.10 0.00 2020 Śmigiel
Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowego na terenie Osiedla nr 4 18 823.92 0.00 2020 Śmigiel
Budowa ogrodzenia na boisku 49 225.83 0.00 2020 Stare Bojanowo
Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną 6 515 463.77 500 000.00 2019/2020 Śmigiel
Budowa odcinka chodnika na ul. Morownickiej 15 044.27 0.00 2020 Bronikowo
Przebudowa ul. Mierosławskiego 734 831.28 252 342.00 2020 Śmigiel
Przebudowa odcinka ulicy Konopnickiej 298 924.66 0.00 2020 Śmigiel
Zakup i montaż wiat przystankowych 13 284.00 0.00 2020 Nietążkowo, Stare Bojanowo
Remont odcinka chodnika na ul. Południowej 11 167.79 0.00 2020 Śmigiel
Remont skrzyżowania ulic Łukomskiego i Lipowej 13 604.64 0.00 2020 Śmigiel
Remont ul. Stawowej 37 992,24 0.00 2020 Śmigiel
Remont chodnika i utwoorzenie przejścia dla pieszych na Al. Bohaterów 7 977.90 0.00 2020 Śmigiel
Remont chodnika i utwoorzenie przejścia dla pieszych na ul. Leszczyńskiej 15 917.04 0.00 2020 Nietążkowo
Wykonanie odcinka chodnika i wjazdów na ul. Glinkowej 8 721.47 0.00 2020 Koszanowo
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Śmigla 16 236.00 0.00 2020 Śmigiel
Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Przebudowę ul. Poprzecznej, Łąkowej, Miodowej w Starym Bojanowie 23 554,50 0.00 2020 Stare Bojanowo
Zakup laptopów, ruterów i kart abonamentowych na potrzeby nauki zdalnej - Zdalna szkoła + 91 332.42 91 332.42 2021 Gmina Śmigiel
Zakup laptopów na potrzeby nauki zdalnej - Zdalna Szkoła 79 800.00 79 800.00 2020 Gmina Śmigiel
Remont pomieszczeń sanitariatów klubu sportowego Grom Czacz 99 984.62 49 992.00 2020 Czacz
Renowacja grobu rozstrzelanych w 1939 r. w Śmiglu 59 716.50 38 000.00 2020 Śmigiel
Przebudowa Przedszkola w Śmiglu 6 515 463.77 500 000.00 2020 Śmigiel
Zakup wyposażenia kuchennego dla Sołectwa Nietążkowo 7 501.76 3 680.00 2020 Nietążkowo
Montaż platformy przychodowej w Urzędzie Miejskim Śmigla 61 876.88 21 487.55 2020 Śmigiel
Budowa chodnika na ul. Leśnej 225 896.56 0 2020 Morownica
Odtworzenie rowów przy drodze 6 150.00 0 2020 Spławie
Remont przepustu 3 075.00 0 2020 Koszanowo
Zakup i montaż gablot sołeckich 11 569.56 0 2020 Parsko, Nietążkowo, Stary Białcz, Morownica, Brońs
Zagospodarowanie skweru przy ul. Wasielewskiego 1 809.53 0 2020 Morownica
Przycięcie krzewów i odrostów dzrew w pasie drogowym drogi gminnej Bronikowo-Boguszyn 21 000.00 0 2020 Bronikowo
Przycięcie gałęzi drzew, krzewów i odrostów drzew w pasach drogowych dróg gminnych 10 000.00 0 2020 Machcin
Przycięcie gałęzi i krzewów w pasie drogi gminnej Spławie-Wonieść 15 610.32 0 2020 Spławie
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych