fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Program nauki pływania dla dzieci z klas 3 szkół podstawowaych 35986.00 17983.80 2023 Gmina Śmigiel
Zakup sprzętu komputerowego 243648.19 243648.19 2023 Gmina Śmigiel
Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach piłkarskich OKFiR 40000.00 0.00 2023 Śmigiel
Budowa chodnika 14900.00 0.00 2023 Poladowo
Wykonanie przejść dla pieszych na ul. Mostowej 11800.00 0.00 2023 Stare Bojanowo
Przebudowa chodnika w Wonieściu 56000.00 0.00 2022 Wonieść
Modernizacja chodnika na ul. Iwaszkiewicza 39894.74 0.00 2023 Śmigiel
Modernizacja chodnika przy ul. Północnej 250000.00 0.00 2023 Śmigiel
Modernizacja sali wiejskiej 95509.08 0.00 2023 Żegrówko
Przebudowa ul. ul. Miodowej 10000.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Budowa budynku szatni sportowej - dokumentacja 30000.00 0.00 2022 Spławie
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie 611021.90 611021.90 2022/2023 Stare Bojanowo
Przebudowa drogi gminnej - etap III 189000.00 0.00 2023 Stary Białcz
Przebudowa drogi gminnej - etap II 169700.00 0.00 2022 Stary Białcz
Modernizacja chodnika na ul. Wierzbowej 45200.00 0.00 2023 Koszanowo
Budowa chodnika 21800.00 0.00 2023 Brońsko
Remont budynku typu kontenerowego zaplecza boisk sportowych ORLIK 126813.00 63500.00 2023 Śmigiel
Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie 5234157.72 497015.00 2022/2023 Śmigiel/Koszanowo
Dostawa i montaż piłkochwytu 12915.00 0.00 2023
Budowa skateparku w Śmiglu 269338.68 124932.00 2022 Śmigiel
Zakup sprzętu komputerowego 199598.25 199598.25 2022 Gmina Śmigiel
Zakup książek dla szkół 48748.28 38998.62 2022 Stare Bojanowo, Stara Przysieka Druga, Śmigiel
Zakup laptopów w ramach grantów PPGR 343264.71 336000.00 2021/2022 Gmina Śmigiel
Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - Etap I 92576.00 50000.00 2022 Żegrowo, Żegrówko, Bielawy
Przebudowa drogi gminnej - etap I 107000.00 0.00 2021 Stary Białcz
Utwardzenie drogi gminnej 9720.00 0.00 2022 Żydowo
Utwardzenie drogi gminnej 4800.00 0.00 2022 Żegrówko
Przebudowa drogi gminnej 11027.89 0.00 2022 Zygmuntowo
Zakup elementów monitoringu 1900.00 0.00 2022 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 5100.00 0.00 2022 Stara Przysieka Pierwsza
Utwardzenie drogi gminnej 10993.25 0.00 2022 Parsko
Zakup materiału na drogę 8500.00 0.00 2022 Nowy Białcz
Zakup materiału na drogę 29987.14 0.00 2022 Nowa Wieś
Zakup i dostawa krzeseł 3911.40 0.00 2022 Nowa Wieś
Budowa chodnika na ul. Leśnej 22632.00 0.00 2022 Morownica
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 1600.00 0.00 2022 Morownica
Zakup stołów i ławek 9800.00 0.00 2022 Karmin
Zakup i dostawa parasoli 5158.00 0.00 2022 Karmin
Utwardzenie dojścia do sali wiejskiej 10000.00 0.00 2022 Gniewowo
Wykonanie mebli do sali wiejskiej 4500.00 0.00 2022 Czacz
Wykonanie oświetlenia ulicznego 100694.81 0.00 2022 Bielawy
Remont sali wiejskiej 18000.00 0.00 2022 Wydorowo
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 26000.00 0.00 2022 Wydorowo
Zakup i montaż elementu placu zabaw 5043.00 0.00 2022 Wonieść
Wykonanie oświetlenia na ul. Matejki 26775.92 0.00 2022 Śmigiel
Remont sali wiejskiej 12000.00 0.00 2022 Stary Białcz
Zagospodarowanie zieleni na ul. Dworcowej 20000.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Wykonanie oświetlenia na ul. Krętej 34677,01 0.00 2022 Stare Bojanowo
Zakup ławek na teren rekreacyjny 3500.00 0.00 2022 Spławie
Remont pomieszczeń klubu seniora przy świetlicy wiejskiej 25000.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych