fb Wirtualny spacer

Ognista Krew

Regulamin akcji promocyjnej Honorowego Krwiodawstwa
wśród członków OSP działających na terenie gminy Śmigiel
pn. „Ognista krew 2024”

 

 1. Organizatorami akcji są Urząd Miejski Śmigla, Klub HDK PCK Błękitna Kropelka w Biedrusku oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
 2. Udział w akcji może wziąć osoba będąca członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie gminy Śmigiel, a także członek rodziny lub przyjaciel jednostki.
 3. Każda jednostka biorąca udział w akcji otrzymuje od organizatora numer identyfikacyjny. Numer należy podać organizatorowi akcji krwiodawstwa podczas rejestracji.
 4. Organizator akcji zobowiązuje się po zakończeniu każdej akcji podać do Urzędu Miejskiego Śmigla ilość osób uczestniczących w akcji krwiodawstwa z podziałem na poszczególne jednostki.
 5. Na podstawie przekazanych informacji organizator przyzna punkty (1 osoba = 1 punkt) i sporządzi ranking jednostek.
 6. Punktacja liczona będzie tylko wśród osób które ostatecznie oddadzą krew. O kwalifikacji dawcy decyduje lekarz z RCKIK.
 7. Osoby, które zarejestrują się jako potencjalny dawca szpiku kostnego otrzymają dodatkowy punkt do klasyfikacji.
 8. Akcja dotyczy tylko akcji poboru krwi organizowanych przez Klub PCK HDK „Błękitna Kropelka” oraz Urząd Miejski Śmigla. Nie będą wliczane donacje zrealizowane w RCKiK, oddziałach terenowych lub innych akcjach wyjazdowych.
 9. Każda jednostka biorąca udział w akcji otrzyma podziękowanie. Dla najlepszej jednostki przewidziano nagrody rzeczowe lub vouchery.
 10. Akcja trwa od 1 lutego do 31 grudnia 2024 roku. O terminach akcji poboru krwi organizator poinformuje na stronach internetowych smigiel.pl oraz Facebook.com/umsmigiel, a także poprzez wiadomość SMS do prezesa lub naczelnika jednostki.
 11. Organizator ma prawo do wykluczenia danego uczestnika lub danej jednostki w sytuacji:
  - niestosownego zachowania się podczas akcji poboru krwi,
  - poświadczenia nieprawdy w kwestionariuszach,
  - innych ciężkich naruszeń zasad dobrego obyczaju.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje jednostki.
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych