fb Wirtualny spacer

Śmigielski Transport 65+

 

Zgłoszenie przejazdu:

692 438 150

 

Regulamin projektu Śmigielski Transport 65+

 1. Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy gminy Śmigiel, którzy ukończyli 65 rok życia (z wyłączeniem punktu 11) i więcej, szczególnie osoby samotne, o niskich dochodach, przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.
 2. Ze Śmigielskiego Transportu 65 + skorzystać można w celu:
  1. dojazd do urzędu,
  2. dojazd na dworzec PKP w Starym Bojanowie i Przysiece Polskiej,
  3. dojazd do placówki medycznej w Śmiglu, Wonieściu i Starym Bojanowie na umówioną wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną),
  4. dojazd na cmentarz.
 3. Nie będą przyjmowane zgłoszenia do Śmigielskiego Transportu 65 + w sytuacjach:
  1. nagłych, np. przy pogorszeniu stanu zdrowia,
  2. dotyczących Podstawowej Opieki Zdrowotnej (istnieje bowiem możliwość korzystania z wizyt domowych lekarza rodzinnego).
 4. Zgłoszenia przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem koordynatora usług, numer telefonu 692 438 150
 5. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.
 6. Zgłoszenia przejazdu należy dokonać od godziny 8:00 do godziny 14:00 nie później niż na 3dni robocze przed planowanym przejazdem.
 7. Osoba zgłaszająca musi podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres przejazdu.
 8. Odwołania przejazdu musi nastąpić nie później niż do godziny 12:00dnia roboczego poprzedzającego przejazd.
 9. 24 godziny przed planowanym kursem do Seniora wykonany zostanie telefon z przypomnieniem o dniu i godzinie kursu.
 10. W przypadku zmiany dnia kursu, następuje anulacja i przyjęcie nowego zgłoszenia.
 11. Z przejazdów bezpłatnie mogą korzystać także:
  1. pełnoletni opiekunowie seniorów, wyłącznie towarzyszący uprawnionemu seniorowi. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Nie dopuszcza się organizacji przewozów grupowych powyżej 2 osób,
  2. osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem przejazdów leżących. Osoby niepełnosprawne nie muszą spełniać kryterium wiekowego tj. mieć ukończony 65 rok życia, muszą natomiast zapewnić sobie opiekuna, który pomoże im podczas wprowadzenia i wyjścia z pojazdu.
 12. Przewozy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek), w dni robocze w godzinach 07:00 – 18:00.
 13. Powroty kursu będą odbywały się maksymalnie do godziny 18:00.
 14. W celu wezwania Śmigielskiego Transportu 65+ na powrót, senior musi umówić się na konkretną godzinę lub SAMODZIELNIE musi zadzwonić do kierowcy.
 15. Kierowca przekaże każdemu seniorowi wizytówkę z numerem telefonu taxi, pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót.
 16. Każdy senior potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez kierowcę. Oświadczenie jest podpisywane przez seniora po każdym ukończonym kursie, tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenie , po odwiezieniu drugie oświadczenie.
 17. Kierowca może poczekać z powrotem na seniora do 30 minut.
 18. W trakcie realizacji projektu jedna osoba może skorzystać z bezpłatnej usługi maksymalnie do 2 przejazdów miesięcznie, chyba że wystąpią szczególne okoliczności, które będą rozpatrywane indywidualnie.

 

 

 
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych