fb Wirtualny spacer
28 września 2017

Aktywna tablica

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 13.920 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”.

Wkład własny z budżetu gminy wyniesie 3500 zł, a całkowita wartość zadania dla szkoły opiewa na blisko 17 500 zł. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych nastąpi do końca października 2017 r. Podstawowym wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Istnieje szansa dla pozostałych szkół, które nie złożyły jeszcze wniosku na pozyskanie środków, ponieważ rządowy program jest zaplanowany na lata 2017-2019. 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych