fb Wirtualny spacer
16 maja 2018

"Aktywna tablica" dla szkół

Gmina Śmigiel otrzymała dofinansowanie na zakup urządzeń wspomagających dla szkół w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”. Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie zainteresowane szkoły z terenu Gminy Śmigiel:

  • Zespół Szkół w Starym Bojanowie, w kwocie 14.000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, w kwocie 14.000,00 zł,
  • Zespół Szkół w Czaczu, w kwocie 14.000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, w kwocie 12.000,00 zł.

 

W ramach Programu jest możliwość zakupu:

1) tablicy interaktywnej w dwóch wariantach: a) tablicy z projektorem ultrakrótkoogniskowym, b) tablicy bez projektora ultrakrótkoogniskowego;

2) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowy;

3) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku;

4) interaktywnego monitora dotykowego, o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest, m.in. rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się; kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej; rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli; wspieranie innowacyjnych metod pracy; wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu otrzymała dofinansowanie już w roku ubiegłym. Wkład własny gminy wyniesie 13.500,00 zł.

JJ

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych