fb Wirtualny spacer
05 listopada 2015

Apel do mieszkańców gminy Śmigiel

Szanowni Państwo, apelujemy do Państwa, do wszystkich mieszkańców gminy Śmigiel o zaprzestanie spalania w piecach CO i paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych (reklamówek, folii, butelek PET po napojach), odpadów lakierniczych, drewna nasączonego związkami chemicznymi i pokrytego farbami, lakierami odpadów gumowych, zużytej odzieży, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, zużytych opon itp.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem: papier, tekturę i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury. Zrezygnujmy z  domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci
w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.
Dym pochodzący ze spalanych odpadów i śmieci jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia i środowiska. Emitowane do atmosfery podczas spalania pyły odkładają się w glebie powodując zanieczyszczenia metalami ciężkimi, a tlenek węgla, tlenek azotu powodują podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. Ponadto trujący dym zawiera jeszcze chlorowodór, dwutlenek siarki, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Właśnie te związki mogą powodować szereg schorzeń takich jak: astma, nowotwory, choroby dróg oddechowych, bóle głowy, alergie, ogólne osłabienie, brak odporności organizmu, złe samopoczucie, mogą również powodować stałe uszkodzenie wątroby. Wszystkie niebezpieczne związki powstające w wyniku spalania śmieci gromadzą się w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdychane są przez okolicznych mieszkańców, wnikają do gleby i wód (a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi szparami do wnętrza domów.

Szanowni Państwo pamiętajmy!

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Przypominam również o ustawowym zakazie palenia śmieci na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). Zakaz ten szczegółowo jest określony w Art. 191, który mówi:  Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Poniżej linki do stron, gdzie warto zajrzeć.

www.czysteogrzewanie.pl                

www.niepalsmieci.pl                    

                                                                        Burmistrz Śmigla

                                                                  /-/ Małgorzata Adamczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych