fb Wirtualny spacer
07 marca 2019

Będą promowali czytelnictwo

W roku 2019 w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie rozpocznie się realizacja projektu mającego na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Działania w tym zakresie są możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Szkoła otrzyma dotację z Kuratorium Oświaty w kwocie 4.000,00 zł oraz środki z budżetu Gminy Śmigiel na pokrycie wkładu własnego – 1.000,00 zł. Kwoty te zostaną przeznaczone na zakup książek, w tym lektur do biblioteki szkolnej. Ponadto w ramach programu zorganizowane zostaną akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz społeczności lokalnej oraz programy edukacyjne we wszystkich oddziałach szkolnych.

Pozostałe szkoły z Gminy Śmiglel  zrealizowały Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach poprzednich.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych