fb Wirtualny spacer
20 listopada 2015

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Kościanie wraz z Urzędem Miejskim w Kościanie organizują bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu kościańskiego.

Głównym tematem szkolenia będzie omówienie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, omówienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań. Ponadto w trakcie szkolenia poruszone zostaną kwestie rozliczenia i sprawozdawczości zadań realizowanych na podstawie ww. ustawy.

Spotkanie poprowadzi Artur Gluziński, szkoleniowiec z firmy CURULIS Sp. z o.o. z Poznania, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 30 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7 w godzinach od 10:00 – 15:00.

Do udziału zapraszamy wszystkie organizacje z terenu powiatu kościańskiego, które ubiegają się o dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 27 listopada 2015 r. pod nr tel. 65 512-70-67; 65 512-74-33.

Prowadzący: Artur Gluziński pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych