fb Wirtualny spacer
09 listopada 2016

Budowa sieci kanalizacji w gminie

Dobiegła końca realizacja pierwszego etapu projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo”. Roboty budowlane rozpoczęto w listopadzie 2015 r., a ich wykonawcą była firma „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Ferdynand Kaczor z siedzibą w Ruchocicach. Koszt inwestycji to 2 005 001,43 zł brutto. W ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC 200 mm –ok. 2,8 km, kanały boczne z rur PVC 160 mm – ok. 540 mb - 87 szt., rurociąg tłoczny z rur PE 90 mm –ok. 1,5 km oraz 3 przepompownie ścieków. Prace zakończyły się podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 19 lipca 2016 r, natomiast z końcem września br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonał przyjęcia sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w Bronikowie do użytkowania. W związku z powyższym mieszkańcy wsi Bronikowo mogą przystępować do wykonywania podłączeń swoich posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko” jest realizowany w ramach środków krajowych przyznanych w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 2 806 562,78 zł netto, w tym wielkość przyznanej Gminie Śmigiel pożyczki to 2 557 251,46 zł.

JRP

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych