fb Wirtualny spacer
05 maja 2023

Budowa szatni sportowej w Spławiu

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

12 kwietnia 2023 r. Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Śmigla Ewy Mituła, w imieniu Gminy Śmigiel podpisały umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. „Budowa szatni sportowej w Spławiu”.

Operacja ma na celu stworzenie w miejscowości Spławie odpowiednich warunków realizacji potrzeb rekreacyjnych, sportowych  poprzez budowę budynku szatni sportowej, który usytuowany będzie  w pobliżu boisk sportowych i terenu rekreacyjnego..

Koszty operacji zaplanowano na kwotę 611.133,01 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 300.000,00 zł, lecz nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MT

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych