fb Wirtualny spacer
05 grudnia 2016

Burmistrz Śmigla ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Sierpowie

Załącznik do Zarządzenia Nr 289/16 z dnia 02.12.2016 r.
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Śmigla OGŁASZA ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych w:

 

Lp.

Nr. działki

Pow. w ha

Nr  KW

Położenie

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu dzierżawnego w zł.

1.

239/1cz.

1.22.07

WYK 65

Sierpowo

R.kl.IVa-0.50.00ha

R.kl.V-0.41.00ha

R.kl.V0.13.00ha

201,58

 

2.

234 cz.

0.18.07

WYK 65

Sierpowo

R.kl.VI-0.18.07ha

6,41

Księgi Wieczyste prowadzone dla w/w nieruchomości nie posiadają obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 stycznia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla
– pokój nr 14 o godzinie:

• dz. nr 239/1 cz. – 9.00 godz.
• dz. nr 234 cz. – 9.30 godz.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (oryginał wpłaty wadium
podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu). Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla w terminie do 28 grudnia 2016 r. w kwocie:

• dz. nr 239/1 cz. – 21,00zł.
• dz. nr 234 cz. - 0,70zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem
3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
Wysokość czynszu dzierżawy osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność
do 31.08.2017r. za dzierżawiony grunt.
Umowa dzierżawy dla działki nr: 239/1 cz., i 234 cz. zostanie podpisana na okres:
od 03.01.2017r. do 31.08.2017r. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 10 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Burmistrz Śmigla z uzasadnionych przyczyn zastrzega sobie unieważnienie przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla tel. 65 518 69 18 pokój 13.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych