fb Wirtualny spacer
25 października 2021

Inga aktywizuje mieszkańców gminy

Projekt „Centrum Inicjatyw Społecznych” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EGO, projekt realizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA. Partnerem w projekcie jest Gmina  Śmigiel. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywności społecznej i obywatelskiej w gminie Śmigiel dla grupy min. 40 mieszkańców w wieku od 13 lat, w tym min. 10 seniorów.

W ramach projektu są realizowane następujące działania:

−  Poznaj, Decyduj, Działaj! - cykl szkoleń i warsztatów z zakresu aktywności społecznej i obywatelskiej. Do tej pory ze szkoleń skorzystało już 100 osób.

−  Poznaj i działaj! - wyjazdy do instytucji, która w swoich działaniach skupia się na aktywności społecznej i obywatelskiej. Pierwsza Wizyta Studyjna była skierowana do seniorów i wzięło w niej udział łącznie 15 pań - z Klubu Seniora "Tęcza" oraz z grupy nieformalnej z Nietążkowa. Panie odwiedziły Fundację Jesienny Uśmiech z Leszna. Tam odbyły się wspólne warsztaty artystyczne oraz wymiana doświadczeń przy kawie. Druga wizyta kierowana była do młodzieży i skorzystały z niej 22 osoby z różnych szkół w gminie Śmigiel. Młodzież odwiedziła Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty z Poznania. Młodzież miała okazję zobaczyć jak działają tamtejsze organizacje i jakie realizują inicjatywy. Sami także mogli sadzić tulipany wraz z wolontariuszami z różnych krajów.

−  Twórz, działaj, włącz się! - inicjatywy społeczne realizowane przez grupy min. 5 osobowe ze wsparciem finansowym CIS.

−  Program Lokalnej Aktywności - Opracowanie programu było możliwe dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu różnych podmiotów  sektora publicznego oraz prywatnego, a także mieszkańców. jest to dokument określający kierunki programowych działań służących kształtowaniu warunków sprzyjających powstawaniu więzi społecznych na terenie gminy. Dokument określa m.in. działania takie jak: wspieranie działań liderów społeczności lokalnych oraz istniejących i nowopowstających organizacji pozarządowych; rozwój inicjatyw aktywizujących życie lokalnej społeczności; podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych