fb Wirtualny spacer
24 kwietnia 2018

Cmentarny mur do odbudowy

Mur okalający poewangelicki cmentarz w Śmiglu wymaga remontu, którego nie można przeprowadzić bez uzgodnień z konserwatorem zabytków. Jest zabytkiem indywidualnie wpisanym do rejestru, co dodatkowo nie ułatwia sprawy.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków konieczne jest opracowanie oceny stanu technicznego muru oraz skarpy, na której jest on posadowiony oraz opracowanie projektu remontu ze szczególnym uwzględnieniem odcinka wyposażonego w zabytkowe płyty nagrobne. Konserwator zalecił również przeprowadzić prace konserwatorskie przy płytach nagrobnych, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych.

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku gmina zleciła opracowanie ekspertyzy o stanie konstrukcji i przyczynach zniszczeń wraz z programem naprawczym, wschodniego i północnego odcinka muru. Wykonał ją dr inż. Lech Engel z Wrocławia posiadający niezbędne uprawnienia budowlane oraz konserwatorskie, w tym m.in. rzeczoznawcy stowarzyszenia konserwatorów zabytków, rzeczoznawcy Ministra Kultury. Ekspertyza wykazała, że wykonanie remontu zachodniego muru cmentarnego, z wyjątkiem najstarszej jego części, w którą wmurowane są płyty nagrobne, wymaga uprzedniego zbadania i ustalenia czy skarpa zachodnia i mur oporowy są stateczne. W przypadku niestateczności należy przeprowadzić prace zabezpieczające stateczność skarpy i muru oporowego.

Z uwagi na szereg wymogów wskazanych przez konserwatora zabytków gmina boryka się ze znalezieniem projektanta, który wykonałby projekt remontu muru. Wszyscy projektanci po zapoznaniu się z wytycznymi zrezygnowali z przyjęcia zlecenia. Obecnie trwają poszukiwania podmiotu, który zbada i ustali czy skarpa jest stateczna oraz projektanta.

- Aby uspokoić mieszkańców zaniepokojonych stanem zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego w Śmiglu, który póki co został zabezpieczony podporami, zdecydowaliśmy się poinformować o sytuacji i utrudnieniach, które w tej sprawie napotykamy – poinformowała burmistrz Małgorzata Adamczak.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych