fb
02 lutego 2016

Co dalej z ulicą Kilińskiego?

Na wniosek komisji planowania i rozwoju Rady Miejskiej Śmigla w poniedziałek w Domu Działkowca odbyło się spotkanie z mieszkańcami Śmigla.

Spotkanie było odpowiedzią na petycję mieszkańców ul. Kilińskiego i ul. Wodnej, którzy wnioskowali o ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych, ograniczenie prędkości do 40 km/h na ww. ulicach i przywrócenie na ul. Kilińskiego ruchu dwukierunkowego. Mieszkańcy prosili także o zwiększenie liczy przejść dla pieszych, wyznaczenia ścieżki dla rowerzystów i postawienie ekranów osłonowych dla posesji będących w strefie ochrony zabytków. Proponowane zmiany miałyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie uciążliwego hałasu. Petycję podpisało 42 mieszkańców.

Proponowane zmiany zostały przedstawione na komisji planowania i rozwoju Rady Miejskiej Śmigla, gdzie jednogłośnie podjęto decyzję o wystąpienie z wnioskiem o organizację zebrania mieszkańców, celem wyrażenia ich opinii na temat ewentualnych zmian.

Władze gminy wystąpiły także o opinię do Komendanta Powiatowego Policji, który negatywnie wypowiedział się o propozycji wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego oraz zainstalowaniu ekranów osłonowych. Również wytyczenie ścieżki rowerowej jest niemożliwe bez przebudowy całej ulicy. Policja pozytywnie wypowiedziała się natomiast w kwestii wyłączenia z ruchu samochodów ciężarowych oraz ograniczenia prędkości do 40km/h.

Na spotkaniu w Domu Działkowca udział wzięli Marcin Jurga – Zastępca Burmistrza Śmigla, Wiesław Kasperski – Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, radni Rady Miejskiej Sławomir Grzelczyk oraz Michał Skrzypczak, a także Bernard Jagodzik - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 i pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla.

Dyskusja z mieszkańcami trwała ponad godzinę. Głównym jej punktem był ruch pojazdów ciężarowych na ul. Kilińskiego. W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat problemu, pracownicy Urzędu Miejskiego dokonali pomiaru częstotliwości przejazdu samochodów ciężarowych przez ul. Kilińskiego. Podczas badania przeprowadzonego w godzinach 7.00 – 17.00 przez ww. ulicę przejechało 85 pojazdów ciężarowych i TIR-ów. Najczęstszym proponowanym rozwiązaniem ze strony mieszkańców było skierowanie ich na ulicę Polną, pod warunkiem jednak, że powstanie tam chodnik. Jego budowa jest w planach władz samorządowych, ale prawdopodobnie nie dojdzie do tego jeszcze w tym roku.

Być może częściowo problem rozwiąże także planowana budowa obwodnicy Włoszakowice-Nietążkowo, którą Gmina Śmigiel przy współpracy z włodarzami kilku sąsiednich gmin i powiatów planuje zrealizować przy okazji budowy drogi S-5.

 


Niemal wszyscy zgodni byli do ograniczenia prędkości do 40km/h na ulicach Wodnej i Kilińskiego, część mieszkańców była jednak sceptyczna co do przestrzegania znaków przez kierowców. W związku z tym poproszono władzę o wystąpienie do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Kościanie o częstsze kontrole na ww. odcinku.


Dyskusję wywołał także pomysł mieszkańca dotyczący rowerzystów. Jego zdaniem na ulicach jednokierunkowych warto wyznaczyć kontrapasy, czyli wydzielony pas jezdni, zezwalający rowerzystom na ruch dwukierunkowy. Takie rozwiązanie zastosowano m.in. w Lesznie.

 

Przewodniczący komisji planowania i rozwoju Rady Miejskiej Śmigla, zadeklarował, że zaproponowane sugestie zostaną przedyskutowane podczas prac komisji i wkrótce zostaną zaprezentowane warianty rozwiązania problemów.

 
MM 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych