fb Wirtualny spacer
02 grudnia 2015

Doskonalili umiejętności wychowawcze

15 października 2015 r. zakończyły się warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze dla rodziców, których inicjatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu. Spotkania edukacyjne odbywały się od 19 maja do 22 września 2015 r. w Centrum Kultury w Śmiglu.

Do uczestnictwa w warsztatach zostało zaproszonych 16 osób, które brały udział w spotkaniach z pracownikami socjalnym oraz ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z rodzinami i dziećmi. Tematyka zajęć była różnorodna, a ich uczestnicy chętnie zabierali głos w prowadzonych dyskusjach i dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie umiejętności wychowawczych. Poruszane tematy dotyczyły poszukiwania wewnętrznej siły i wzmacniania własnej wartości, gdyż przyczynia się to do efektywniejszego pełnienia roli wychowawczej. Podejmowano rozmowy na temat rozwoju dzieci, spędzania przez nich czasu wolnego i zagrożeń z tego wynikających. Nie zabrakło także rozmów o współczesnych zagrożeniach związanych z Internetem czy uzależnieniami. Na spotkaniach omawiano również prawidłowe techniki komunikowania się w rodzinie. Interesującym zagadnieniem było spotkanie z dietetykiem i rozmowy o zdrowym żywieniu. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród najbardziej aktywnych uczestników do tego stopnia, że wyrazili potrzebę kolejnych spotkań, które umożliwiłyby im pogłębianie wiedzy, wymianę doświadczeń i edukację.

Na każdym spotkaniu uczestnicy korzystali z poczęstunku w postaci kawy, herbaty oraz słodkiej przekąski.

Warsztaty stanowiły bogate doświadczenie nie tylko dla ich uczestników, ale także dla samych pracowników socjalnych, którzy dzięki spotkaniom mogli lepiej poznać potrzeby i trudności z jakimi borykają się rodzice. Spotkanie ze specjalistami: psychologiem, policjantem, kuratorem oraz dietetykiem przyczyniły się do wzrostu wiedzy w zakresie danej specjalności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu dziękuje wszystkim zaangażowanym w prowadzenie warsztatów, a przede wszystkim samym uczestnikom bez których podejmowanie takich działań nie byłoby możliwe.

 

OPS

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych