fb Wirtualny spacer
14 lutego 2020

Droga Morownica-Poladowo zostanie przebudowana

                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kolejny sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Droga Morownica-Poladowo zostanie przebudowana. Gmina Śmigiel ma otrzymać na to zadanie 1.959.573,00 zł.Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" ma na celu podwyższenie standardu drogi gminnej na odcinku Poladowo-Morownica.

W ramach programu:

- zmieniona zostanie nawierzchnia gruntowa na asfaltową,
- wybudowany zostanie wzdłuż części tej drogi chodnik,
- wybudowany zostanie wzdłuż części tej drogi ciąg pieszo-rowerowy.

Dzięki tym działaniom wykonana zostanie nowoczesna infrastruktura drogowa. Wartość projektu planowana jest na kwotę 3.079.637,10 zł.

Zgodnie z podpisaną 13 lutego 2020 r. umową na realizację zadania samorząd ma otrzymać dofinansowanie na kwotę 1.959.573,00 zł, co stanowi 63,63% wartości całego projektu.

AJ

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych