fb Wirtualny spacer
16 listopada 2021

Ekologiczny projekt Gminy Śmigiel

Akcja edukacyjna związana z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Montaż terenowej infrastruktury edukacyjnej – zestawów koszy do segregacji śmieci w miejscowościach Śmigiel, Stare Bojanowo i Czacz”. 

Jak sobie posegregujesz, tak się Twoje dzieci wyśpią. Czyli o śmieciach słów kilka…

Śmieci to ogromny problem naszych czasów. Z roku na rok produkcja odpadów rośnie, a gospodarowanie nimi to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność – także dla nas!

Co możemy zrobić, by szkodzić naszej planecie mniej?

Segreguj śmieci. Nie pal ich w piecu. Nie wywóź do lasu. Niby oczywiste – a jednak nie. Świadczy o tym poziom zanieczyszczenia powietrza i środowiska. A to dziecinnie proste!

Jakie surowce oddzielamy?
Metale, tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania ze szkła bezbarwnego i szkła kolorowego oraz odpady biodegradowalne. 

Jak segregujemy?

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), związana jest z ujednoliceniem zasad segregacji odpadów na terenie całego kraju, jest oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Dlaczego segregujemy?

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej wartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Za co płacimy?

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomościami – 73%

Utworzenie i utrzymanie PSZOK oraz zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK – 21%

Koszty administracyjne i edukacji ekologicznej KZGRL – 6%

Śmieci odbierane są bezpośrednio z nieruchomości. Już wygodniej się nie da.

Dlatego nie pal i nie wywóź śmieci do lasu. Segreguj i wystawiaj!

Gdzie wyrzucać zwierzęce odchody i żwirki higieniczne? Nie do BIO!
Te odpady nie nadają się do ponownego przetworzenia. W związku z tym wrzucamy je do tzw. „odpadów zmieszanych"

A co z pozostałymi odpadami?

Na terenie gminy Śmigiel funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego każdy mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć wytworzone przez siebie odpady komunalne selektywnie zbierane. Wyjątkiem są odpady poremontowe, budowalne i rozbiórkowe, gdzie na jednego mieszkańca nieruchomości przyjmowane jest bezpłatnie max. 100 kg/rok (za zagospodarowanie odpadów ponad określoną w limicie masę odpadu właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy prowadzącemu PSZOK)

W PSZOK-u zbierane są takie odpady jak np.:

1.  Leki – niewykorzystane i przeterminowane,

2.  Chemikalia – detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje, środki ochrony roślin itd.,

3.  Zużyte baterie i akumulatory,

4.  Odpady zawierające rtęć,

5.  Szyby okienne i drzwiowe,

6.  Zużyte opony (jednorazowo max 4 opony z jednej nieruchomości),

7.  Bioodpady,

8.  Odpady budowlane i rozbiórkowe,

9.  Odpady wielkogabarytowe: stare meble, dywany, plastikowe krzesła i stoliki,

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11. Odzież i tekstylia;

12. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

 

Wyżej wymienione odpady także muszą być posegregowane!
PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia zmieszanych odpadów.

Więcej informacji: PSZOK w Koszanowie – tel. 506 182 297.

Śmieci z każdym rokiem będzie coraz więcej.
Przyszłość nasza i naszych dzieci jest w naszych rękach.
Jeżeli nie chcemy żyć w brudnym i zanieczyszczonym świecie,
BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI!

www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Montaż terenowej infrastruktury edukacyjnej – zestawów koszy do segregacji śmieci w miejscowościach Śmigiel, Stare Bojanowo i Czacz” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Łączny koszt projektu to 31 815,61zł, z czego 19 240,00 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu. 

10 zestawów koszy do segregacji stanie niebawem w gminie Śmigiel. W mieście na: Placu Wojska Polskiego, Placu Rozstrzelanych, terenie rekreacyjnym przy wiatrakach i stawach, przy wejściu do parku od ulicy Północnej, w parku przy ul. Reymonta i przy stacji kolejki wąskotorowej oraz przy placu targowym, a także w Starym Bojanowie i Czaczu przy salach wiejskich.

Współpraca:  

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych