fb Wirtualny spacer
02 maja 2018

Gala Wolontariatu podsumowała rok

Gminny Dzień Wolontariusza odbył się w tym roku 25 kwietnia. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA.

Wydarzenie odbyło się w dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób. Najpierw wolontariusze z różnych szkół oraz grup nieformalnych uczestniczyli w zabawie integracyjnej, której celem było poznanie się, dobra zabawa oraz wymiana doświadczeń. Uczestnicy zabawy musieli wykonać osiem zadań, podczas których liczyły się kreatywność i oryginalność. Do jednego z zadań zaangażowano również zaproszonych gości. Wolontariuszom przygrywał DJ Krzysztof Matuszkowiak. Zabawę wygrał zespół wolontariuszy z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie, natomiast nagrodę za najoryginalniejsze życzenia zdobyła pani Anna Hryniewicz- Szulc.

Punktem kulminacyjnym była Gala Wolontariusza podczas której podsumowano działania wolontariackie,  jakie miały miejsce na terenie naszej gminy w roku 2017. Burmistrz Śmigla tradycyjnie przyznała statuetkę „Wolontariusza roku”, którą otrzymali wolontariusze z Przytuliska w Koszanowie. Na ręce opiekunki – Pani Marii Depczyńskiej wręczyli ją Zastępca Burmistrza Śmigla Marcin Jurga oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski.

Statuetki za bezinteresowną, codzienną pracę, trud, energię i poświęcony czas oraz wspieranie szkolnych klubów wolontariuszy wręczyło stowarzyszenie „INGA”. Otrzymali je: Anna Jaworska, Wojciech Ciesielski, Marcin Kaczmarzyk, Małgorzata Górna, Jan Józefczak, Danuta Grygier, ks. Marek Smólski, Beata i Piotr Kaczmarek, Jadwiga Skarżyńska, Monika Włoch, Marlena Nowak-Białas, Joanna Janowicz. Ponadto złożono podziękowania za opiekę nad grupami wolontariackimi, za koordynowanie ich działań, motywowanie do pracy społecznej i poświęcony czas: pani Karolinie Frąk – opiekunce wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Bronikowie, paniom Agnieszce Mocek i Hannie Walczewskiej – opiekunkom wolontariuszy z Zespołu Szkół w Czaczu, paniom  Annie Czapskiej i Małgorzacie Kęsickiej – wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie, pani Izabeli Włodarczak – opiekunce wolontariuszy ze szkoły w Starej Przysiece Drugiej, paniom Izabelli Szablewskiej i Aleksandrze Adamek – opiekunkom wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu, pani Karolinie Majorek – opiekunce wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, pani Marii Depczyńskiej – opiekunce wolontariuszy z przytuliska w Koszanowie, pani Annie Hryniewicz – Szulc - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie – opiekunce wolontariuszy z WTZ w Kościanie, pani Katarzynie Handke – prezes Stowarzyszenia „Aktywni dla dzieci” – opiekunce wolontariuszy stowarzyszenia.

Osobne podziękowania od stowarzyszenia „Światło Nadziei” otrzymała także Izabella Szablewska, za zaangażowanie w integrację gminnego środowiska wolontariuszy.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „INGA” w ramach projektu „Barwy wolontariatu”, współfinansowanego przez Gminę Śmigiel oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Śmiglu. Partnerem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu.

MM

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych