fb Wirtualny spacer
20 czerwca 2024

Gmina Śmigiel pozyskała dotację na realizację projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki”

Gmina Śmigiel pozyskała dotację na realizację projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt składa się z dwóch filarów: Regionalnego Systemu Teleopieki (Telecentrum z ratownikami medycznymi i Centrum Społecznego) oraz Gminnego Systemu Wsparcia Seniorów. Realizatorem zadania jest Gmina Śmigiel.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Śmigiel w wieku 60+.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 czerwca 2026 r.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do wyższego standardu usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym, a jego efektem ma być zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych i opiekunów.

Realizacja projektu w ramach wskazanych działań to m.in. :

· uruchomienie funkcji koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminie,

· utworzenie Gminnego Centrum Wsparcia Seniora,

· rozszerzenie katalogu usług świadczonych w społeczności lokalnej tj. świadczenie usługi Asystenta Osoby Starszej, realizację usług wspierających osoby starsze poprzez warsztaty z ratownikiem medycznym oraz warsztaty z lekarzem, rehabilitantem, diabetykiem,

· spotkania i warsztaty aktywizujące osoby starsze.

Gminne Centrum Wsparcia Seniora czynne jest w poniedziałek i środę w godz. 11.00 – 13.00 pok. nr 1 Urzędu Miejskiego Śmigla,

w pozostałych godzinach pracy urzędu pod nr tel. 530-990-105.

Koordynatorem Projektu jest Karolina Rzanna.

Całkowita wartość projektu: 429 464,90 zł

Kwota dofinansowania: 386 518,41 zł

Kwota dofinansowania UE: 300 625,43 zł

KRZ

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych