fb
10 listopada 2017

Gmina ma program rewitalizacji

 

W październiku 2016 r. gmina Śmigiel wystąpiła o środki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Śmigiel. W marcu podpisana została umowa na dofinansowanie tego zadania, a 30 października br. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia: „Programu rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2017-2023”. Dotacja z Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) oraz budżetu województwa wielkopolskiego opiewa na kwotę: 21.475,80  zł. Wkład własny gminy Śmigiel to 2386,20 zł.

Opracowaniem programu zajęła się firma WGS84 Polska Sp. z o.o z Milanówka.

Działania rewitalizacyjne, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą stanu, zostaną przeprowadzone na obszarze trzech śmigielskich osiedli, nr: II III i IV. Wpłynęła na to m.in. koncentracja negatywnych zjawisk społecznych występująca na tym terenie oraz znajdujące się tam obiekty sportowe, kulturalne oraz rekreacyjne, które mogą być poddane procesowi rewitalizacji oraz instytucje, które mogą prowadzić społeczne działania rewitalizacyjne np. programy dla seniorów, dzieci, niepełnosprawnych itp.

Program zawiera podstawowe projekty rewitalizacyjne, a nad realizacją każdego czuwać będzie Zespół ds. rewitalizacji, który zostanie powołany przez Burmistrza Śmigla.

Program rewitalizacji dla gminy pozwoli na sięgnięcie po dodatkowe środki z WRPO, a pierwszy konkurs zostanie ogłoszony już w grudniu.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych