fb Wirtualny spacer
29 lutego 2016

Harmonia podsumowała rok

W Centrum Kultury w Śmiglu,  21 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Śpiewu „Harmonia”. Przybyłych na zebranie chórzystów i członków wspierających działalność chóru oraz zaproszonego gościa - przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla - Wiesława Kasperskiego powitała prezes - Krystyna Schulz. Zebranie poprowadził wiceprezes - Tadeusz Ilmer. Na początku spotkania minutą ciszy uczczono członków towarzystwa, którzy w zeszłym roku pożegnali się z ziemskim życiem. Prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności chóru w roku sprawozdawczym od lutego 2015 r. do lutego 2016 r. Podziękowała dyrygentowi - Piotrowi Majerowi za systematyczne przygotowywanie i prowadzenie lekcji śpiewu oraz Aleksandrze Benyskiewicz-Grousset za okazjonalne wsparcie działalności chóru, zarządowi za pracę na rzecz Towarzystwa Śpiewu, członkom pocztu sztandarowego za reprezentowanie „Harmonii” i wszystkim chórzystom za ich zaangażowanie.

Występy chóru odbywały się cyklicznie, zgodnie z zaplanowanym kalendarzem, m.in.: chór zaprezentował się podczas Zjazdu Chórów w Rawiczu, wystąpił na koncercie połączonych chórów w Lesznie z okazji 90-lecia zjednoczenia polskiego ruchu muzycznego oraz 40-lecia leszczyńskiego oddziału PZChiO, wziął udział w XVI koncercie z cyklu „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki” w Kościanie, wystąpił podczas Koncercie Noworocznego w Centrum Kultury w Śmiglu, zaśpiewał dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Jarogniewicach. „Harmonia” aktywnie uczestniczyła w życiu naszej małej Ojczyzny śpiewając podczas uroczystości państwowych i kościelnych.

W ramach życia kulturalno-rozrywkowego towarzystwo zorganizowało: 4-dniową wycieczkę do Czech, Słowacji i Austrii (Ołomuniec, Bratysława, Wiedeń, Jaskinia Punkevni), spotkanie biesiadne w Domu Wina u Guilhema, kolację Cecyliańską oraz podkoziołek. Chór „Harmonia” po raz kolejny wziął udział w projekcie pn. „Z muzyką do ludzi” i koncertach poświęconych pamięci ks. Józefa Surzyńskiego, które odbyły się w Kościanie i Wielichowie. Na koniec sprawozdania pani prezes podziękowała członkom wspierającym za życzliwość, a dyrygentowi i chórzystom życzyła czerpania przyjemności ze wspólnego śpiewu i spotkań w ramach działalności towarzystwa.

Sprawozdania przedstawiła także skarbnik - Zofia Wasielewska i w zastępstwie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej członek komisji - Barbara Konieczna. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla - Wiesław Kasperski w imieniu własnym i burmistrz Śmigla – Małgorzaty Adamczak złożył wyrazy uznania „Harmonii’ i podziękował wszystkim chórzystom za uświetnienie śpiewem wielu uroczystości oraz życzył dużo zdrowia i wytrwałości. Następnie wspólnie z prezesem Krystyną Schulz wręczył czekolady chórzystom, którzy wykazali się najczęstszą frekwencją na lekcjach śpiewu. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem pieśni biesiadnych i zaproszeniem przez wiceprezesa - Tadeusza Ilmera wszystkich obecnych na kolejną wycieczkę „Harmonii” do Drezna, Miśni, Szwajcarii Saksońskiej i Czeskiej.

B. Ławniczak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych