fb Wirtualny spacer
14 sierpnia 2015

I Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Tenisie Stołowym Memoriał Kazimierza Maślaka

REGULAMIN

 

I Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Tenisie Stołowym Memoriał Kazimierza Maślaka  

 

I  CEL IMPREZY

1. Uczczenie pamięci zmarłego Kazimierza Maślaka

2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży

 

II ORGANIZATOR – Gminny Ludowy Klub Sportowy Orlęta Czacz

 

III WSPÓŁORGANIZATORZY –

                                          Patronat  współorganizator WZTS Poznań

                                          Urząd Miejski w Śmiglu

                                          Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu  

                                          Zrzeszenia LZS  w Kościanie

 

IV TERMIN I MIEJSCE 12–wrzesnia 2015 r. Hala Sportowa  Zespołu Szkól Ponad Gimnazjalnych w Nietążkowie ul. Dudycza

Godz. 10- tej – rozpoczęcie gier

godz. 12.00 - Uroczyste otwarcie imprezy –Hala Sportowa

 

V ZGŁOSZENIA pisemne i telefoniczne do dnia 10 września do godz. 20-ej pod nr

tel. 505421215 lub e-mail glksorleta@op.pl oraz w dniu zawodów

od  9.00  do 9.45 przed losowaniem gier.

Zakwaterowanie : Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nietążkowo .

Więcej informacji, pod numerem Tel. 505421215  Marek Maślak

 

VI  WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:

- 10 zł w każdej kategorii wiekowej

 

Ponadto zawodnik podaje ilość punktów w rankingu PZTS celem rozstawienia 

. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym.

 

VII  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.

2. Kategorie :

Młodzik – wiek 12 – 13 lat - urodzeni 2003 – 2004 ,

Kadet – wiek 14 – 15 lat - urodzeni 2001 i 2002 rok,

Junior – wiek 16 – 18 lat - - urodzeni 1998, 1999 i 2000 rok,

Młodzieżowiec – 19 – 21 lat - urodzeni 1997, 1996

3. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej .

4. Sędzia główny zawodów –Roman Kaczmarek

 

 VIII  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. W kategoriach wiekowych za zajęcie I do III miejsca puchary oraz nagrody rzeczowe.

2. Nagrody specjalne: dla najmłodszych zawodników (dziewczynka i chłopiec) .

3. Nagroda wyróżnienia dla zawodniczki i zawodnika z regionu Śmigla.

4. Nagrody do losowania wśród wszystkich uczestników na zakończeniu rozgrywek w

dniu imprezy.

 

IX POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania.

2.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

3. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.

4. Przyjazd na własny koszt.

 

                                                         Za Zarząd

                                                        Marek Maślak

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych