fb Wirtualny spacer
19 listopada 2018

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej w Starym Bojanowie

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych,
na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej, położonej w Starym Bojanowie, przeprowadzonego w dniu 09 listopada 2018 roku w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego nr 6

Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa rolna, niezabudowana, oznaczona nr geod. 355/6, o pow. 1.08.42 ha, położona w Starym Bojanowie, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00035433/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosiła: 45.000,- zł.
Osoby dopuszczone do uczestniczenia w przetargu:
do uczestniczenia w przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości dopuszczono 3 osoby.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 109.800,- zł.
W wyniku przetargu przedmiotową nieruchomość gruntową, rolną niezabudowaną nabyli:
Alina i Jarosław Klecha zam. w Poladowie.

 

 

Z up. Burmistrza Śmigla

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Jurga

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych