fb Wirtualny spacer
02 września 2015

Informacja dla rolników ws. suszy

Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577), suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej 
dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Wartości te określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz. U. Nr 75, poz. 480). Jednocześnie informujemy, że w celu monitorowania występowania zjawiska suszy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stworzyło System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym 
w okresach sześciodekadowych. Monitoring suszy rolniczej znajduje się na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl.

Burmistrz Śmigla w dziesiątym okresie raportowania w związku z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej wśród upraw: ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, roślin strączkowych, kukurydzy na kiszonkę oraz buraka cukrowego .

W przypadku zaobserwowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem suszy w/w uprawach 
tj: ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, roślin strączkowych, kukurydzy na kiszonkę oraz buraka cukrowego, należy złożyć wniosek o oszacowanie strat za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Śmiglu. Stosowny wniosek pobrać można ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Śmigla - poniżej informacji lub w Urzędzie Miejskim Śmigla, pokój 13.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.), Agencja udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji rolnej i w działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich. Informujemy również, że zarządzeniem Nr 493/15 z dnia 
31 sierpnia 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zmienił zarządzenie w sprawie powołania komisji do szacowania strat w poszczególnych gminach, które pracują zgodnie z zasadami szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, 
w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, 
a wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „Sprawy” – „Środowisko i Rolnictwo” – „Szkody w rolnictwie” – „Szkody 2015”.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych