fb Wirtualny spacer
05 listopada 2015

Informacja o punkcie selektywnej zbiórki w Koszanowie

PSZOK - PUNKT SLEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMUJĘ, ŻE NA TERENIE GMINY ŚMIGIEL W MIEJSCOWOŚCI KOSZANOWO ZLOKALIZOWANA JEST KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH PEŁNIĄCA RÓWNOCZEŚNIE FUNKCJĘ PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
TZW. PSZOK-U.

Telefon kontaktowy do PSZOK Koszanowo - 506 182 297

PSZOK ZLOKALIZOWANY JEST PRZED OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W KOSZANOWIE I CZYNNY JEST W:

Poniedziałek, czwartek i piątek od godz. 14:00 do 18:00,

wtorek, sobotę od godz. 10:00 do 14:00.

Do PSZOK-u można bezpłatnie przekazywać odpady wymienione w załączonej ulotce.

UWAGA

za zagospodarowanie niżej wymienionych odpadów ponad limit, właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy prowadzącemu PSZOK opłatę.

  • Odpady zużytych opon (opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) można jednorazowo maksymalnie przekazywać bezpłatnie 4 opony
    z jednej nieruchomości,
    • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, ceramika, papa, styropian) maksymalnie 100 kg na rok, na jednego mieszkańca.

Ponadto informuję, że broszura przygotowana przez KZGRL „Wszystko
o segregacji odpadów w gospodarstwach domowych” jest dostępna
w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla pok. nr 1 oraz na stronie internetowej www.kzgrl.pl.

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych