fb Wirtualny spacer
08 stycznia 2019

Informacja o terminach polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim 433 „Radomicko"

Burmistrz Śmigla na podstawie art. 42 ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo Łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2033) w związku z zawiadomieniem Zarządu Koła Łowieckiego nr 4 „Gwizd” podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych. Polowania planowane są na dzień 19 stycznia 2019 roku  i 26 stycznia 2019 roku na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego 433 „Radomicko”. Polowania odbywać się będą w godzinach od 8.00 do 16.00.

                                                                                          Z up. Burmistrza Śmigla          

                                                                                           Zastępca Burmistrza      

                                                                                             /-/ Marcin Jurga 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych