fb Wirtualny spacer
21 września 2022

Jubileusz 25-lecia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śmiglu w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie komisji z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.

Po raz pierwszy Komisja spotkała się 4 marca 1997 r. w składzie: Genowefa Łączna, Wiesław Tarczewski, Lilla Panasiuk, Urszula Ranke, Krystyna Nadolna, Aleksandra Adamek, Wojciech Ciesielski, ks. Leszek Idkowiak, Mirosław Grzelczyk, Alicja Przybyłek, Ryszard Kaczmarek oraz Grażyna Derwich. Przez kolejne lata jej personalny skład ulegał zmianie. Dziś tworzą ją: wiceburmistrz Marcin Jurga - przewodniczący, Edyta Małek i Bogdan Turliński – zastępcy przewodniczącego, a także członkowie: Genowefa Łączna, Gwidon Kaczmarek, ks. Jarosław Olejniczak oraz Mirosław Pawlak.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śmiglu działa w oparciu o Ustawę z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizując – corocznie podejmowany przez Radę Miejską – „Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”.

Głównymi zadaniami komisji jest pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, a największym wyzwaniem - walka z alkoholizmem i jego skutkami. Zadaniem Komisji jest również zapewnienie osobom uzależnionym fachowej opieki specjalistycznej.

Jubileuszowe spotkanie było czasem na podsumowanie 25-letniej działalności Komisji a także okazją do złożenia podziękowań za pełną oddania pracę na rzecz rodzin dotkniętych problemem uzależnień. – „Jesteśmy przekonani, że Wasze zaangażowanie w rozwiązywanie, jakże trudnych problemów rodzin dotkniętych uzależnieniami przyczyniło się do przezwyciężenia przez nich kryzysowych sytuacji, a niejednokrotnie zapobiegło rodzinnym tragediom. Praca Komisji to także praca z dziećmi i młodzieżą, które na co dzień stykają się z uzależnieniami. Niewątpliwie Wasze wsparcie dla młodego pokolenia w tym zakresie jest nieocenione.” – mówiła na posiedzeniu burmistrz Małgorzata Adamczak, która wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Śmigla Wiesławem Kasperskim przekazała członkom komisji okolicznościowy list.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych