fb Wirtualny spacer
03 czerwca 2019

Kilka słów o ŚKW

Śmigielska Kolejka Wąskotorowa jest unikatowym zabytkiem, który ze względu na swój wiek wymaga sporych nakładów pracy, a tym samym nakładów finansowych. 

W skład zespołu ŚKW, wpisanego do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego, wchodzi nie tylko techniczna infrastruktura kolejowa, jak torowisko i tabor, ale także nieruchomości, w tym budynki i budowle. Dziś obiekt jest własnością gminy Śmigiel, a głównym kierunkiem działalności kolejki są turystyczne przejazdy połączone z dodatkowymi atrakcjami. Ich organizacją, w imieniu gminy, zajmuje się spółka ZGKiM. W ostatnich latach kursy prowadzone były na 5 km trasie Śmigiel – Stare Bojanowo. Obecnie trwają przygotowania do wznowienia przejazdów na trasie Śmigiel - Nowa Wieś.

Wąskotorówka jest własnością gminy, a zatem i na jej utrzymaniu. Samorząd corocznie przeznacza na jej działalność niemałe środki finansowe, ale także stara się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który takowe przyznaje.

W roku ubiegłym priorytetowym zadaniem był remont torowiska. Zakupiono 250 sztuk nowych drewnianych podkładów kolejowych. Zostały one wykorzystane na częściową naprawę torowiska na odcinku od Starego Bojanowa aż do Nowej Wsi. Trasa wymaga również od operatora nieustannej „walki” z przyrodą, która zarasta szlak kolejowy. Szczególnie dużo pracy wymagał nieużywany w ostatnich latach odcinek do Nowej Wsi. Do działalności niezbędne są również odpowiednie certyfikaty poprzedzane okresowymi przeglądami i kontrolami, które generują niemałe wydatki. W pięciu ostatnich latach gmina przeznaczyła na utrzymanie infrastruktury ŚKW ponad milion złotych, w tym w 2014 r. 110 tys., rok później niespełna 100 tys. zł, w 2016 r. ponad 400 tys. zł, w 2017 ponad 300 tys., a w roku ubiegłym ponad 270 tys. złotych. Największą inwestycją w 2016 roku był generalny remont dachów budynków na stacji w Śmiglu, w tym lokomotywowni, który pochłonął ponad 300 tys. zł. Pozyskane w poprzednich latach dotacje zostały przeznaczone głównie na remonty dokonywane na wysłużonym już torowisku, ale także na remont mostu w Robaczynie. I tak w 2016 r. przyznana przez marszałka dotacja wyniosła 45 tys. zł, w 2017 r. 55 tys., a w 2018 r. 50 tys. zł. Środki te nie w pełni pokryły przeprowadzone inwestycje, tak więc brakujące kwoty zostały uzupełniane środkami z budżetu gminy.

W roku bieżącym w gminnym budżecie na kolejkę przeznaczono kwotę 266 tys. Ma ona pokryć wydatki m.in. na usługi remontowe, prace porządkowe, przeglądy i prace konserwacyjne torowiska, utrzymanie zieleni, przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie obiektów i taboru. Samorząd będzie również ubiegać się o dofinansowanie Marszałka Województwa na inwestycje związane z utrzymaniem ŚKW. Plan remontów przewiduje m.in. zakup kolejnej partii podkładów z przeznaczeniem na odnowienie kolejnego odcinka toru położonego w Nowej Wsi. Przywracanie przejezdności następnych fragmentów tej trasy będzie uzależnione od wysokości środków, jakimi dysponować będzie gmina.

Corocznie, poza przejazdami dla zorganizowanych grup, odbywają się i przejazdy otwarte. W tym roku zaplanowano kilka takich przejazdów: 3 maja odbyła się „Majówka z ŚKW”, 16 czerwca zaplanowano „Rozpoczęcie Wakacji”, a 15 września – „Jubileusz 119 lat ŚKW”.

AKA, fot. MM

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych