fb
06 sierpnia 2020

Kompas i mapa

Projekt realizowany w ramach konkursu „Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw”,

organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan,

finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Na przełomie lipca i sierpnia piętnaścioro dzieci ze Starego Bojanowa w wieku od 9 do 13 lat uczestniczyło w zajęciach projektu pt. „Kompas i mapa, czyli jak odnaleźć drogę bez GPS”. Projekt realizowany był w ramach konkursu „Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan oraz sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten powstał z inicjatywy rodziców i objęty został patronatem kościańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców wsi w życie publiczne i doskonalenie umiejętności społecznych wśród dzieci. Dalszymi, i niemniej ważnymi, celami cyklu zajęć teoretycznych i terenowych było propagowanie turystyki pieszej, zdobycie podstawowej wiedzy z terenoznawstwa oraz podniesienie poziomu aktywności ruchowej wśród dzieci.

Podczas zajęć teoretycznych, które odbywały się w dwóch grupach, dzieci zapoznały się ze sposobami wyznaczania kierunków geograficznych oraz posługiwaniem się kompasem i czytaniem mapy. Wiedza ta była praktykowana w trakcie zajęć w terenie. Szczególnie atrakcyjna była piesza wycieczka, prowadzona przez prezesa oddziału PTTK w Kościanie pana Tadeusza Krzyżanowskiego, która częściowo wiodła żółtym pieszym szlakiem turystycznym. W wycieczce brały udział dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem.

Dzięki Starostwu Powiatowemu w Kościanie oraz Nadleśnictwu Kościan otrzymaliśmy mapy naszego terenu, natomiast sołtys Starego Bojanowa użyczył nam sali wiejskiej na przeprowadzenie bezpiecznych wykładów.   

 Dorota Kosiba-Złotkowska, fot. organizatorzy

 

 

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych