fb Wirtualny spacer
15 grudnia 2016

Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń

Szanowni Państwo!

Zgodnie z apelem pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi informujemy, że gmina Śmigiel będzie realizowała wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych (tzw. 500+) przed Świętami Bożego Narodzenia.

Wypłaty: 1. świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego planowane są w dniu 20 grudnia 2016 r.

2. natomiast świadczeń wychowawczych, czyli tzw. 500+ w dniu 16 grudnia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe świadczenia realizowane są ze środków budżetu państwa. Biorąc pod uwagę terminy otrzymywania dotacji oraz potrzebę przestrzegania szeregu wymogów proceduralnych od stycznia 2017 roku ustala się termin realizacji świadczeń z Programu Rodzina 500+ nie później niż 25 dnia każdego miesiąca. Ponieważ gmina działa bez zbędnej zwłoki, jeżeli będzie taka możliwość, wypłaty będą realizowane wcześniej, dlatego odstąpiono od sporządzania harmonogramu wypłat. Terminy wypłat pozostałych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych (poza 500+) nie ulegają zmianie i będą realizowane zgodnie z przyjętym już w październiku br. harmonogramem, który prezentujemy poniżej:

20 grudnia 2016 r.

26 stycznia 2017 r.

24 lutego 2017 r.

24 marca 2017 r.

26 kwietnia 2017 r.

25 maja 2017 r.

26 czerwca 2017 r.

26 lipca 2017 r.

25 sierpnia 2017 r.

26 września 2017 r.

26 października 2017 r.

Zasada, aby świadczenia na rzecz rodzin były wypłacane przed świętami jest w naszej gminie praktykowana od wielu lat. Tak, jak apeluje pani Minister - zależy nam, aby rodziny mogły godnie przygotować się do świąt.

Małgorzata Adamczak

Burmistrz Śmigla

 

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych