fb Wirtualny spacer
22 grudnia 2016

Konferencja w Czaczu

W ramach projektu edukacyjnego pn. „WMP – Wolontariat Moją Przyszłością” dofinansowanego ze środków Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”, dnia 13.12.2016 r. odbyło się ostatnie działanie -  Konferencja pn. „Warto być Wolontariuszem – wolontariat łączy pokolenia”. Wpisywała się ona w Gminny Dzień Wolontariusza.

Podczas tego wydarzenia zostali uhonorowani dyplomem, wręczonym osobiście przez Małgorzatę Adamczak Burmistrza Śmigla oraz Marię Szudrę Dyrektora Zespołu Szkół w Czaczu, najbardziej aktywni wolontariusze. Wydarzenie miało charakter podsumowujący w/w projekt. Podczas części merytorycznej odbyły się trzy prelekcje, które prowadziły panie: Natalia Kazimierska (Fundacja Centrum aktywności Twórczej), Magdalena Wróblewska (Centrum Wolontariatu w Kościanie) oraz Monika Tomaszewska (Urząd Miejski Śmigla).

Konferencji, której organizatorem było Gimnazjum w Czaczu towarzyszyły występy artystyczne, podczas których uczestnicy mieli okazję podziwiać „Taniec motyli” w wykonaniu uczennic Gimnazjum im. A Fidlera ze Starej Przysieki Drugiej, wysłuchać piosenki zespołu IRA pt. „Nadzieja” w wykonaniu Julii Kruk uczennicy Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Czaczu oraz zobaczyć występ członków Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kościana. Przed publicznością zaprezentowali się również Szkolni Liderzy Wolontariatu: Nikola Kozłowska, Oliwia Łatka, Mateusz Meissner, Piotr Nowak, Marika Skoracka, Katarzyna Nowak, Kamil Kobiałka, Miłosz Strzelczyk, Tomasz Walkowiak, Kamil Biały, Mateusz Franek, Patrycja Paluszkiewicz, Paulina Wawrzyniak, Patryk Golec, Jakub Olejnik, Monika Jaskowiak, Kornelia Gbiorczyk oraz Julia Drozdek, którzy zdawali relację ze swoich inicjatyw, jakie przeprowadzili w ramach projektu „WMP – Wolontariat Moją Przyszłością”. Otrzymali oni także Certyfikaty „Szkolnego Lidera Wolontariatu”

W konferencji wzięli również udział zaproszeni goście: sołtys wsi Czacz – Lech Żak, przedstawiciele organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Śmigiel: Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Czaczu „Aktywni dla dzieci”, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych INGA ze Śmigla, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”, Fundacja „Pomóc Inaczej”, Partnerstwo Lokalne w Śmiglu oraz reprezentanci Szkolnych Klubów Wolontariatu z: Zespołu Szkół w Bronikowie, Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej, Zespołu Szkół w Starym Bojanowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu oraz Zespołu Szkół w Czaczu.

AD

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych