fb Wirtualny spacer
29 kwietnia 2016

Konkurs na strój rzemieślnika

Regulamin

KONKURS NA PRZEBRANIE W STRÓJ RZEMIEŚLNIKA

Śmigiel - 21 maja 2016 r.

I Organizator:

Burmistrz Śmigla

 

II Uczestniczy:

Uczestnicy imprezy plenerowej „Imieniny Wiatraków” podzieleni na dwie kategorie wiekowe:

 - dzieci (do lat 14)

 - młodzież i dorośli

 

III Termin i miejsce:

21 maja 2015 r. godz. 15:00 - 17:00 – Śmigiel teren przy wiatrakach.

 

IV  Cele:

Popularyzacja wiedzy o dawnych i obecnych profesjach rzemieślniczych.

Uatrakcyjnienie imprezy.

 

V Formy prezentacji:

Teren przy wiatrakach i prezentacja na scenie.

 

VI. Kryteria oceny:

- kreatywność

- estetyka

- zgodność rekwizytów i ubioru z podaną przez uczestnika konkursu profesją rzemieślniczą,

- dodatkową punktację otrzymają uczestnicy prezentujący zanikające zawody.

 

VII. Jury

  1. Burmistrz Śmigla – Małgorzata Adamczak
  2. Mirosława Skoracka
  3. Antoni Szulc
  4. Magdalena Dymarkowska
  5. Anita Kasperska
  6. Anna Wieczorek

VIII. Nagrody:

Nagroda główna za I miejsce – nagroda rzeczowa w obu kategoriach.

Nagroda za II miejsce - nagroda rzeczowa w obu kategoriach.

Nagroda za III miejsce  - nagroda rzeczowa w obu kategoriach.

Po 3 wyróżnienia w każdej kategorii – nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podziału nagród.

IX. Dane osobowe i wizerunek uczestników konkursu

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik Konkursu lub w przypadku osoby niepełnoletniej jego prawny opiekun wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

                                                                                                              /-/ Organizator

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych