fb
29 sierpnia 2016

Milionowe dofinansowanie dla Gminy

W miniony piątek ogłoszona została lista pozytywnie ocenionych merytorycznie projektów, zgłoszonych w ramach Osi priorytetowej 3 Energia, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Gmina Śmigiel  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)”. Na liście zajęła 5 miejsce, co oznacza, że otrzyma dofinansowanie na modernizację szkoły i Centrum Kultury. Jest to duży sukces, obydwa budynki bowiem wymagają gruntowego remontu. Koszt modernizacji wynosić będzie 5 443 827,91 zł, a kwotę która zostanie dofinansowana to aż 4 260 526,44 zł. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

a)      Centrum Kultury w Śmiglu:

 • modernizacja instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej, (grzejniki),
 • ocieplenie dachu płaskiego,
 • ocieplenie ścian zewn. budynku starego i nowego, ścian zewn. sali, dachu sali widowiskowej, ściany przyziemnej i dachu stromego,
 • wymiana okien, drzwi i luksferów,
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

b)     Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i sala gimnastyczna:

 • modernizacja instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji mechanicznej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • ocieplenie ścian wachlarza, ściany szczytowej, ściany podłużnej, dachu sali gimnastycznej i ścian przy gruncie,
 • wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do końca października 2017 roku. Zaplanowane zadania przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców całej gminy Śmigiel.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych